– I den situasjonen verden står i nå, er det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

I et brev til alle landets kommuner maner hun og distriktsminister Bjørn Arild Gram til å beskytte matjorda fra utbygging.

Ifølge brevet er de beste jordbruksarealene der som byggepresset er størst.

– Når kun 3 prosent av landarealet vårt kan brukes til å dyrke mat, er det viktig å ta vare på den matjorda vi har, sier Borch.

Ifølge brevet er dagens jordbruksareal på 1,8 dekar per innbygger. Norsk institutt for bioøkonomi har beregnet at Norge trenger over én million dekar nytt jordbruksareal innen 2050 for å opprettholde dagens jordbruksareal per innbygger.