Torsdag kveld behandles to saker om bibliotekene i Lillestrøm kommune. I saken om fremtidens bibliotek snakkes det varmt om viktigheten av biblioteket for samfunnsengasjement og som utviklingsaktør i lokalsamfunnet. Det slås fast at Lillestrømbibliotekene skal være en møteplass for alle, og at bibliotekene skal være en tilrettelegger for innbyggernes initiativ.

Som kommunedirektøren skriver det så fint: «Lillestrøm har flere bibliotek fordelt på ulike lokasjoner i kommunen. Disse skal være plassert ved knutepunkter der folk ferdes og spille en sentral rolle for innbyggerne.» og videre «Lillestrømbibliotekene skal legge til rette for at innbyggerne kan oppleve, utforske, engasjere og delta i samtaler og debatter. Kommunen skal gjennom bibliotekene kunne tilby åpne arenaer for lag, foreninger, frivillige og andre, - for tjenesteyting, gjennomføring av aktiviteter, utstillinger og annen formidling, samt dele informasjon og legge til rette for medvirkningsprosesser. Lillestrømbibliotekene legger stor vekt på at biblioteket skal være en tilrettelegger, slik at innbyggerne, frivilligheten og næringslivet selv kan ta initiativ til å benytte seg av tilbud, tjenester og arenaer i bibliotekene.»

Dette er jo ambisiøst, og søt musikk for alle som er glad i bibliotekene, og for min del biblioteket i Fetsund.

Neste sak på dagsorden er åpningstider for bibliotekene. Frp fikk i budsjettbehandlingen gjennomslag for et forslag om mer-åpne biblioteker, altså utvidede åpningstider. Innbyggerutvalget for Fetsund sentrum var også enstemmige i at et åpent bibliotek i Fetsund er viktig.

Da er det svært skuffende at kommunedirektøren foreslår dagens fire åpningsdager redusert til to, dog med en åpen lørdag i måneden. På den annen side gjenspeiler dette hvordan mange i Fetsund opplever den nye storkommunen. Nå får de nytt flott bibliotek i Lillestrøm sentrum, og da er det kanskje ikke lenger så viktig med biblioteker i tettstedene. Alle flotte ord om frivilligheten og møtested for innbyggere skal i beste fall bare gjelde på mandag og torsdag i Fetsund.

Jo da, fetsokninger får også lov å benytte biblioteket i Lillestrøm, forutsatt av de kan gå eller sykle dit, eller at de bor nærme et kollektivtilbud. Men det var de fine ordene om å ta vare på lokalsamfunnet da, synd det ikke også gjelder Fetsund.