Reagerer på utslipp til Nitelva: – Dette er alvorlig!

Naturvernforbundet og lokalt folkevalgte reagerer på at Nedre Romerike Avløpsselskap IKS slipper ut for mye avløpsvann, og at vannet ikke renses tilstrekkelig.