(MittLillestrøm)

– Det er noen tog som flyr forbi i en fart på 160 kilometer i timen. Det er jo veldig skummelt. Da er det ikke vanskelig å tenke seg at ulykker kan skje. Jeg har flere ganger stått på stasjoner og kjent på det lufttrykket, det er ubehagelig, sier Ronny Magne Sundsfjord.

Han mener det er på høy tid at det gjøres noe med sikkerheten på togstasjonen.

Les hva Bane Nor svarer lenger ned i saken.

Foreslår pleksiglass

Ifølge han er det derfor viktig at sikkerhetstiltak iverksettes i nærmeste fremtid. Han foreslår et helt konkret tiltak:

– Ideen jeg tenkte på har jeg fra Paris, der det går pleksiglass langsmed perrongene på flere stasjoner. Toget stopper da akkurat slik at dørene i pleksiglasset passer med dørene på toget idet de går opp. Jeg tenker at det bør kunne gå an å få det til først og fremst på det sporet der flytoget kjører forbi stasjonen, foreslår han.

Sundsfjord, som også er tredjekandidat for KrF Lillestrøm, har lagt ut et innlegg på Facebook-siden Byen vår Lillestrøm, der han spør innbyggerne om hva de tenker om forslaget med pleksiglass på perrongene. Ifølge han har det også kommet flere forslag til tiltak.

– Da kom det også et bedre forslag enn det jeg hadde. Det ble foreslått å pålegge alle tog å stoppe på stasjonen før de kjører videre. Det er klart at dersom vi får til det, blir situasjonen annerledes. Jeg tror det ville ha vært en veldig god løsning.

Mener det bør sikres bedre

Lillestrømling Sigurd Heier er tidligere avdelingsdirektør for nød- og beredskapskommunikasjon i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). I dag driver han selskapet Frontrunner Consulting AS, der han jobber med rådgivning innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og IKT.

– Det er jo veldig spesielt at Lillestrøm kanskje er den eneste stasjonen i Norge, som har tog som passerer i meget stor hastighet rett ved plattformen, og der det ikke er iverksatt noen tiltak for å sikre publikum, sier han, og legger til:

– Jeg finner det også rart at Bane Nor har et veldig solid og restriktivt reglement for å ivareta sikkerheten til egne ansatte som jobber på og ved sporet. Risikoen som publikum er utsatt for på Lillestrøm stasjon, står ikke i forhold til dette i det hele tatt.

Han mener at en malt gul stripe langs plattformkanten ikke holder, og at det bør settes opp fysiske sperringer på perrongen.

Han er også bekymret for folkemengdene på stasjonen.

– I perioder er det ekstremt trangt og fullt der, og vanskelig å komme seg fram. Med sin beliggenhet er det stor trafikk på Lillestrøm stasjon, og man bør jobbe med både sikkerheten og framkommeligheten for de reisende, sier Heier.

Skjedd lite siden 2020

Heier ble også i 2020 intervjuet i Romerikes Blad om sikkerheten på Lillestrøm stasjon. Den gang uttalte Bane Nor at sikkerhetstiltak var på vei.

– Det utarbeides en plan for hvordan man skal løse denne utfordringen. Det er trangt på stasjonen og folk blir stående på perrongen og i trappeløpene for lenge. Akkurat hvordan dette skal løses, vet jeg ikke. Men det jeg kan si er at tiltakene vil komme på plass ganske raskt. Arbeidet er et oppdrag fra Jernbanedirektoratet, sa daværende pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor til Romerikes Blad den gang.

Siden har det tilsynelatende skjedd lite.

– Det er uheldig at de sier at dette skal de gjøre noe med, også går det tre år uten at det skjer noe. Nå går vi en ny høst og vinter i møte, og dette er særlig utfordrende om vinteren, når det er snø, kaldt og glatt, sier Heier.

Har gjort risikoanalyser

Romerikes Blad har stilt en rekke spørsmål om saken til Bane Nor. Vi har blant annet spurt om de mener sikkerheten i dag er tilstrekkelig ivaretatt, hvilke sikkerhetstiltak som eventuelt har vært vurdert, og hva som har skjedd i etterkant av artikkelen i 2020.

De svarer i en generell kommentar, hvor de blant annet skriver dette:

– Ved Lillestrøm er det foretatt flere risikoanalyser. Her er sikkerhet et gjennomgående premiss for utformingen av stasjonen. Det gjelder plattformbredder, varseloppmerking, skilting og varsling over høyttaler og plattformanvisere. Vi har tidligere skiftet belysning på hele stasjonen, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm, og fortsetter:

– Det gir lokførere et bedre bilde av situasjonen på plattformen. De kan tute dersom personer er for nær plattformkanten. Risikoanalysene viser at sannsynligheten for at reisende skal havne i en uønsket ulykke her er svært liten med dagens sikkerhetstiltak.