Dagens fotografiske innslag i «Det var en gang» er noe vi vil kalle et nesten «sensasjonelt» godt fotografi. Motivet er fra  Sørum. Selveste Anders Beer Wilse (1865-1949) tok bildet i 1907. I Wilse-arkivet er det tekstet «Glommen».  I bakgrunnen Hammeren, Bingen og Elvestad. Berit Leikhammer har bidratt med opplysninger: «Hovedveien mellom Sørum og Sørumsand gikk over Glomma i flere hundre år. Bønder på Bingen-gårdene ble allerede på 1600-tallet omtalt som «sundmenn». Folk som skulle over elva i dette området, tok av fra Haldenveien ved dagens Sørum skole og gikk forbi Sørum kirke ned til fergeleiet ved Elvestad.» På Sørumsand-siden gikk adkomstveien ned forbi Sorenskrivergården. Sammenliknet med fergetrafikken ved Blakersund, var Elvestadtrafikken vesentlig mindre. Den tok seg naturlig nok opp en god del da Sørumsand fikk holdeplass på Kongsvingerbanen i 1892. Sundstedet ved Elvestad ble nedlagt da bruene i Bingsfoss sto ferdig i 1927. Foto: Nasjonalbibliotekets samlinger.

– Et nesten sensasjonelt godt fotografi

Av
Publisert