Tom Gustavsen

På dette boligfeltet har tida stått stille siden 1950-tallet: – Enten dør de her eller så flytter de til aldershjemmet

– Her var det fantastisk å vokse opp.
Publisert