Mens vegvesenets entreprenør drev med arbeid i Morskogtunnelen i Eidsvoll kommune og hadde stengt det ene løpet, kom et vogntog dundrende gjennom bommen.

– Om det skjedde på grunn av uoppmerksomhet eller fordi det var glatt på stedet vites ikke, sier Nikolai Mathisen ved operasjonssentralen hos Øst politidistrikt.

Politiet hadde ikke kapasitet til å rykke ut til hendelsen, men det ble løst med skademeldingsskjema på stedet.