– Det er snakk om det såreste av det såre; syke barn. Det er ikke bare kultur og underholdning, de hjelper til i behandlingen og gir trygghet til barna og familiene. Jeg synes dette er skikkelig hjerterått, sier Silje Hjemdal (Frp) i Stortingets familie- og kulturkomité til Romerikes Blad.

Forrige uke ble det kjent at Sykehusklovnene mister retten til å motta Grasrotandelen fra Norsk Tipping, etter et vedtak fra Lotteritilsynet.

– I verste fall kan det bety at vi dessverre må redusere noe av aktiviteten. Vi må jobbe hardt for å finne andre inntekter. Vi ønsker ikke å nedskalere, sa kommunikasjonsansvarlig Anne Berggraf til Romerikes Blad.

– Reagerer med vantro

Hjemdal er åpen for at det nå kan bli aktuelt å gå gjennom regelverket.

– Jeg reagerer med vantro på dette. Er det noe jeg tror alle i hele Norge støtter oppunder, må det være Sykehusklovnene. Det ser man på hvor mange som har valgt å gi penger. Men nå har man funnet en eller annen begrunnelse for hvorfor de ikke skal få være mottaker. Må regelverket tolkes så strengt, må man vurdere å se på det, sier hun.

Årsaken til støttekuttet er at Sykehusklovnene befinner seg ved for mange sykehus i landet. Organisasjonen oppfyller dermed ikke kravet om at mottakerne skal bedrive lokale eller regionale aktiviteter.

Fikk nest mest

Grasrotandelen er en ordning hvor kunder av Norsk Tipping velger lokale og regionale lag og foreninger som får 7 prosent av spillesummen.

I fjor fikk Sykehusklovnene 3,7 millioner kroner gjennom ordningen. Det er nest mest av de drøyt 41.000 som mottok Grasrotandel i 2021. Men nå er det altså slutt.

– Dette kommer på toppen av flere andre tiltak regjeringa har gjort for å strupe privat og frivillig initiativ, sier Hjemdal og sikter til blant annet Gaveforsterkningsordningen, hvor staten bidro med 25 prosent av summen når private donerte til organisasjoner som for eksempel Sykehusklovnene.

– Det er et viktig prinsipp for regjeringen at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler, sa kulturminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding i desember.

Sju millioner er borte

Til sammen har bortfallet av disse ordningene utgjort sju millioner kroner for Sykehusklovnene, eller en fjerdedel av de budsjetterte inntektene.

– Jeg ser at her må Lotteritilsynet følge vilkårene for Grasrotandelen. For Venstre er det ikke aktuelt å endre på de, men det er viktig at det finnes gode støtteordninger, sier leder av familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland (V).

– Hadde det vært opp til Venstre hadde vi beholdt Gaveforsterkningsordningen som den sittende regjeringen har fjernet. Sykehusklovnene hadde da hatt to millioner kroner mer enn det de har nå, dersom de hadde hatt samme uttelling som i 2020, sier han.

Etterlyser skjønn

Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteritilsynet, forklarer overfor Romerikes Blad at målet med Grasrotordningen er å sikre lokale og regionale frivillige lag og organisasjoner bedre økonomiske kår.

– Så må vi gjøre en vurdering fra sak til sak om organisasjonen driver på lokalt eller regionalt nivå, eller om de har nasjonal aktivitet.

– Her er det ikke snakk om en nasjonal virksomhet, men lokal virksomhet på 19 sykehus. Det blir veldig tungvint for Sykehusklovnene å skulle opprette lokalkontor alle stedene de holder til. Her burde det gå an å bruke en form for skjønn, mener Hjemdal.


Frp-politikeren har nå stilt kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen (Ap) et skriftlig spørsmål om hvordan man skal kompensere for de tapte støtteordningene.

– For barna som er syke, er dette et lysglimt i hverdagen. Det er viktig for meg som stortingsrepresentant å kjempe kampene for barna og de pårørende, ikke se etter byråkratiske unnskyldninger for hvorfor det ikke skal fungere slik det alltid har fungert.

– Utrolig trist

Også Turid Kristensen (H) i familie- og kulturkomiteen synes det er leit at Sykehusklovnene nå er ekskludert fra ordningen.

– Det er utrolig trist at en organisasjon som Sykehusklovnene mister støtte, spesielt siden de først fikk kutt, som de betegnet som veldig alvorlig, da gaveforsterkningeordningen ble trukket inn. De har på kort tid mistet to viktige inntektskilder, sier hun.

– Jeg frykter at de kan få problemer med å opprettholde aktiviteten.

Kristensen, som tidligere var lokalpolitiker i Lørenskog, understreker imidlertid at hun har forståelse for at det finnes regler som skal sørge for at støtten ikke går til landsdekkende, store organisasjoner, på bekostning av små lokale lag og foreninger.

– Jeg ønsker å sette meg inn i hvordan regelverket er utformet og hvorfor det er uformet som det er og se om det er noe som kan gjøres for Sykehusklovnene.