I Rælingen har vi vært i verdenstoppen i statistikken over registrert smitte pr. 100.000 innbyggere. Det er ingen hederlig plassering eller ønsket situasjon, men vi vil til slutt komme styrket ut av det.

Vår relativt åpne og avventende smittevernsstrategi uten koronasertifikat er ikke smertefri, men vil kunne vise seg å være helt riktig.

Når covid-19 sykdom gjennomgås, opparbeides det immunitet. En av Danmarks fremste smitteverneksperter forteller at Danmark vil utnytte kontrollert spredning av omikron for å komme ut av pandemien. Men Rælingen kan allerede ha kommet danskene i forkjøpet.

Denne strategiomleggingen i Danmark kommer etter at en dansk studie viser at vaksinenes effekt mot omikron faller til nesten null etter 30 dager, og faller til under null, altså har negativ effekt mot omikron, etter 90 dager. Det er da større sannsynlighet for å bli smittet av omikron 90 dager etter vaksinering enn om man ikke har tatt vaksiner.

Det interessante å følge med på videre er derfor hvordan det går med de av oss som har tatt vaksiner og senere får omikron. Dersom det går det bra med oss, går det definitivt bra med de av oss som ikke har tatt vaksiner eller som har gjennomgått covid-19 sykdom tidligere. Da vil vi kunne legge bort den splittende polariseringen mellom vaksinerte og uvaksinerte og komme sammen igjen.

Et uttalt premiss for en eventuell gjeninnføring av koronasertifikat i Norge er hvorvidt vaksinene er effektive mot omikron (ref. Helsedirektoratets "Anbefaling om tiltak ved omikronutbrudd i Oslo-området", 2. desember 2021, side 6).

Nå har svært mange av oss nylig tatt en oppfriskningsdose. Det er klart at om undersøkelsene av vaksinenes effektivitet mot omikron foretas nå i løpet av de første 30 dagene, så vil det vise seg å være sant at vaksinene gir beskyttelse mot omikron, men det vil ikke være den fulle sannhet over litt tid, siden vi allerede kan lære av danskenes studie og tenkte omikronsmittestrategi.

Danmark gjeninnførte koronasertifikatet på grunn av frykt for omikron før vi visste at omikron kan utnyttes "positivt", men danskene har ikke opphevet koronasertifikatet!

Vi må ikke gjøre det samme som danskene, å først innføre bevegelsespasset og statusbeviset – koronasertifikatet – som fratar absolutt alle reell frihet, for så å la immuniteten i befolkningen bygges opp. Da vil vi tilslutt bare sitte igjen med å være passbundet i et irrasjonelt, segregert samfunn.

Vi må følge fornuftens vei, som i Rælingen. Immunitet, ja. Koronasertifikat, nei!