(Se stor oversikt over de kommunale avgiftene på Romerike i det kommende året – iitt lenger ned i denne saken!)
 

Kommunale avgifter og eiendomsskatt gjør dype innhogg i lommeboka til innbyggerne i mange kommuner. Men noen slipper mye billigere unna.

Innbyggerne i Fet betaler nær 20.000 kroner i skatter og avgifter. Innbyggerne i Rælingen betaler under det halve.

Fet kommune er den dyreste kommunen på Romerike. Ordfører John Harry Skoglund (Ap) svaret dette på spørsmål om Fet er en lite effektiv kommune:

– Det er nok ikke så enkelt. Vi er nok en effektiv kommune, men med høye priser. Det er ikke særlig oppløftende, men det skyldes at vi har investert mye i nytt ledningsnett. Prisene på avløp vil stige enda mer fordi Fet, Sørum og Gjerdrum skal bygge nytt renseanlegg.

Billigst

Rælingens drøyt 17.000 innbyggere kan smile og spare mer enn 10.000 kroner i året fordi de har bosatt seg på andre side av Øyeren. Rælingen, Lørenskog og Ullensaker kommuner er blant landets billigste kommuner å bo i.

– Vi ønsker å være en rimelig og god kommune å bo i. Vi har hatt en veldig grundig gjennomgang på hvordan vi kunne kutte administrasjonskostnadene på kommunale avgifter, og dermed holde prisene nede. Det har vi klart, sier ordfører i Rælingen, Øivind Sand.

En av ordførerens politiske motstandere gjennom mange år, nå pensjonist Høyrepolitiker Arve Birkely er veldig fornøyd med å bo i Rælingen, og er fornøyd med billig og godt tilbud.

Fra dyrest til billigst

– På 90-tallet var Rælingen landets dyreste kommune. All medieoppmerksomhet det medførte gjorde at politikerne ble bevisste på å få ned kostnadene. Det har gjort Rælingen til en rimelig og meget veldrevet kommune med gode tilbud til sine innbyggere, sier Birkely.

Han ser at mange kommuner kan tjene på å slå seg sammen med andre kommuner.

– Men for Rælingen blir Skedsmo en minusfaktor. For å slå sammen en mindre, men effektiv kommune med en stor og ikke like veldrevet kommune vil ikke tjene oss innbyggere i Rælingen, legger han til.

Innbyggerne i en av landets billigste kommuner vil heller ikke få eiendomsskatt, ifølge ordføreren.

Eiendomsskatt

– Vi har ingen planer om å innføre eiendomsskatt. Det er ingen blå politikk, men veldig bevisst politikk. Vi har ikke dårligere velferdstjenester enn nabokommunene av den grunn, legger ordføreren til.

Seks av Romerikes 14 kommuner har innført eiendomsskatt. Skedsmo innførte eiendomsskatt fra 2005 og økte skattetrykket med nesten det dobbelte i år. Det gjør at den største kommunen på Romerike har et skatte- og avgiftsnivå på linje med miniputt-kommunene Hurdal og Gjerdrum.

Betyr det at den største kommunen er den minst effektive?

– Eiendomsskatten ble innført for 10 år siden for å kunne gi mulighet til investeringer til blant annet idrettsanlegg og tiltak for barn og unge som vi ellers ikke fant penger til. Skedsmo er anerkjent for å drive svært effektivt, sier ordfører Ole Jacob Flæten.