Romerikselever får digital leksehjelp

GRATIS LEKSEHJELP: Ali Elmasoudi (f.v) og Eivind Stordal er matematikkerne fra lær.no som har vært med å utvikle den nye digitale plattformen for leksehjelp. Den nye tilbudet er nå tilgjengelig helt gratis for alle realfag-elever på Romerike fram til jul.

GRATIS LEKSEHJELP: Ali Elmasoudi (f.v) og Eivind Stordal er matematikkerne fra lær.no som har vært med å utvikle den nye digitale plattformen for leksehjelp. Den nye tilbudet er nå tilgjengelig helt gratis for alle realfag-elever på Romerike fram til jul.

Artikkelen er over 4 år gammel

Et nytt teknologisk pilotprosjekt gir skoleelever med realfag fra Romerike digital leksehjelp ut året.

DEL

Det er Ali Elmasoudi og Eivind Stordal fra forskningsparken som via nettstedet lær.no, står for det eksklusive tilbudet. Begge har mastergrad i matematikk og har sammen med briten Stephen Jull, styremedlem i ledelsen av GeoGebra, utviklet den nye digitale plattformen for leksehjelp.

Ved å logge inn på nettstedet registerer elevene seg med skole, fag og hva spesifikt de trenger hjelp til. Deretter blir de automatisk satt i kontakt med en underviser i det aktuelle faget. Eleven kan selv ønske å bytte underviser, hvis de ikke er fornøyd. Nettstedet har et team bestående av 20 realister med mastergrader, doktorgrader og forskerbakgrunn fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim som lærere. Tjenesten er gratis for den aktuelle eleven, skolen og alle involverte. Matematikk, fysikk og kjemi er hovedfagene, hvor det tilbys leksehjelp.

– Alle som ønsker å få hjelp i realfag kan logge seg på denne tjenesten og få leksehjelp. Tilbudet gjelder alle ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler/universiteter på Romerike. Barneskoler kan også utnytte seg av tilbudet innenfor matematikk, sier Elmasoudi og Stordal.

Kan repetere undervisningen 

Elmasoudi og Stordal viste tirsdag fram det ferske prøveprosjektet for realfagelever ved Rælingen videregående skole. Den digitale leksehjelp-tjenesten fører eleven i direkte kontakt med en underviser via video eller lydsamtale, etter elevens eget ønske.
Den aktuelle oppgaven legges inn i en digital tavle for det aktuelle faget, enten det er algebra, geometri, geogebra, fysikk eller kjemi. Her kan både elev og underviser tegne, skrive og jobbe sammen med oppgaven i tavlen. Den digitale samtalen blir lagret, slik at eleven kan gå tilbake i akrivet for å repetere ved en senere anledning.

– Alle glemmer generelt veldig fort. Derfor blir hele seansen tatt opp. Dette er mer effektivt enn notater fordi det er et rikt og levende bilde, hvor eleven selv får forklart hva som skjer og har mulighet til å være delaktig. Her får de noe som er veldig presist, som kan repeteres på en enkel måte, sier Elmasoudi.

Mottatt med begeistring

Flere av elevene ved Rælingen videregående skole var meget begeistret for det nye prosjektet.

SPENTE: Shaheb Iqbal (f.v) og Kulwinder Singh Toor (f.h) var to av elevene på Rælingen videregående skole som synes det nye leksehjelp-tilbudet så meget spennende ut.

SPENTE: Shaheb Iqbal (f.v) og Kulwinder Singh Toor (f.h) var to av elevene på Rælingen videregående skole som synes det nye leksehjelp-tilbudet så meget spennende ut. Foto:

– Jeg skal lage meg bruker og logge meg inn med en gang. I et klasserom er det lett å bli forstyrret, og det er ikke alle som tørr å stille spørsmål når det er så mange rundt deg. Her tror jeg både du får tettere oppfølging og mer konkret hjelp etter eget ønske, sier Kulwinder Singh Toor (16)

Skolens ledelse synes også prosjektet ser spennende ut.

– Det er alltid fint for elevene å få leksehjelp i realfagene på et tidspunkt som de ønsker selv. For skolens del blir det også viktig med oppfølging av dette, siden alt er nytt. Det er uansett spennende med ny teknologi og en ny måte å gjøre ting på, sier assisterende rektor ved Rælingen VGS, Hanne Katrine Fostvedt.

Håper konseptet slår gjennom

Tilbudet var splitter nytt i sommer og har blitt benyttet i Bergen, Drøbak, Moss og Tønsberg.

– Slik undervisning over nett er svært fleksibelt. Vi har undervist elever som har vært på hytta. Når man slipper reisevei, blir undervisning mer effektivt, sier Elmasoudi.

DIGITALT: Eivind Stordal viste fram tilbudet i en fremvisning på Rælingen VGS tirsdag. I en digital tavle kan elev og lærer jobbe sammen på nett i det aktuelle realfaget og løse oppgaver. Seansen blir også tatt opp for at eleven skal kunne repetre best mulig.

DIGITALT: Eivind Stordal viste fram tilbudet i en fremvisning på Rælingen VGS tirsdag. I en digital tavle kan elev og lærer jobbe sammen på nett i det aktuelle realfaget og løse oppgaver. Seansen blir også tatt opp for at eleven skal kunne repetre best mulig. Foto:

Nå er det elever fra Romerike som får hovedprioritet av lær.no fram til jul. På nyåret skal prosjektet evalueres grundig. Elmasoudi og Stordal håper at dette kan være et konsept som kan bli en fast del av skolen i framtiden.

– Romerike er et fint og begrenset området. Vi har ikke ressurser til å ta for oss hele Oslo. Vi gjør dette for å få litt oppmerksomhet rundt bruk av teknologi i utdanning. Målet er at fylkeskommunen vil kjøpe tjenester som dette etterhvert, slik at vi kanskje kan sentralisere fem faste lærere som vil være tilgjengelig for elever i en slik modell. Det er spennende å vise hva teknologi som denne typen kan skape, sier Elmasoudi.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken