Rælingen er en attraktiv kommune. Utviklingen bygger på en langsiktig plan med trygg styring. Vi vil utvikle Rælingen videre som egen kommune med viktige prosjekter i alle deler av kommunen.

Rælingen Ap var i valgkampen 2015 klare på at det beste alternativet for Rælingen er at vi står som egen kommune, samtidig som vi har et tett samarbeid med nabokommunene. Rælingen er en stor kommune i antall innbyggere, vi har en positiv utvikling og viktige planer for hele kommunen. Det synet fikk bred støtte av folk gjennom både valget og folkeavstemmingen som ga et klart ja til at Rælingen skal bestå.

Venstres initiativ

Det har vi fulgt opp gjennom viktige grep for Rælingen og bidratt til samarbeid med våre gode nabokommuner. Vi kan ikke se det har kommet inn argumenter som skulle tilsi at vi skal snu i det spørsmålet.

En ny sammenslåingsdiskusjon? Rælingen Venstre tar i et innlegg i RB opp igjen sammenslåingsdiskusjonen, og viser til ønske om en felles sammenslåing med Lillestrøm kommune og Lørenskog kommune. Vi synes det verken vil være spesielt god styring eller god økonomi i å bruke tid og ressurser på dette. Forslaget har heller ikke, så langt vi kjenner til, grunnlag i noe felles ønske i de to andre nevnte kommunene.

Livskraftig kommune

Det fremstår derfor som en luftig tanke, men det er jo ryddig av Rælingen Venstre å gå ut med sine posisjoner foran valget. Vi kan være like tydelige på at Rælingen Aps syn ikke har endret seg. Rælingen utvikles best som egen kommune. Vår plan for Rælingen er å fortsette utviklingen i et tett samarbeid med organisasjonslivet, næringslivet og andre. Det er mye som skjer i kommunen vår og det er viktige planer også for årene som kommer. Planer for å sikre gode barnehager, skoler og helsetjenester.

Planer for flere kommunale og private tilbud. Planer for både sør i kommunen med Nordby, i midten med Smestad, Fjerdingby og Rud, og planer for den nordlige delen av kommunen med Løvenstad og Blystadlia. Vi mener det er viktigere for Rælingens innbyggere at vi bruker tid og ressurser på dette, framfor å starte opp en ny sammenslåingsdiskusjon. Våre gode nabokommuner skal vi uansett klare å ha et godt samarbeid med, kanskje også bedre enn om vi starter opp en ny runde med diskusjon om kommunegrenser.

Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen (Ap) og Hanne Fjerdingby Olsen, varaordførerkandidat for Rælingen Ap