Gå til sidens hovedinnhold

Rælingen satser på lesing

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Lesing er en av de viktigste ferdighetene vi tilegner oss og i det informasjonssamfunnet vi lever i blir det trolig mer viktig i fremtiden. Samtidig ser vi at lesing som aktivitet har stor konkurranse fra tekniske hjelpemidler, strømmetjenester og spill. Rælingen bibliotek jobber med barnehager og skoler i kommunen for å øke leselyst og leseglede blant barn og unge i kommunen. Vi begynner å se resultatet av dette og ønsker å dele hvordan vi jobber.

Tre viktige prosjekter og kontinuerlig utvikling
I denne artikkelserien ønsker vi å fortelle om tre viktige prosjekter. Mykere overgang fra barnehage til skole, Rett bok til rett barn og Barnebokbad i Den kulturelle skolesekken. For å samarbeide bedre med skolene i kommunen inngikk biblioteket og skolene en samarbeidsavtale med grunnskolen i 2016. Vi ønsket å sikre gode bibliotektjenester til elevene og sammen jobbe for økt leseutvikling og leseglede. Avtale om å kjøpe inn klassesett sammen med ungdomsskolene var på plass i 2017. Fokuset på samarbeid har gitt en økning på besøk av klasser til biblioteket og bibliotekarer til klasser med opplegg på 177%.

Mykere overgang fra barnehage til skole
I 2018 gikk biblioteket inn i et samarbeid med skolene og barnehagene ved ønske fra rådgivere fra barnehage og skole. Mykere overgang fra barnehage til skole går ut på å gi barnehagebarna flere treffpunkter med skolen, og dermed gjøre de tryggere på skolesituasjonen før de begynner der selv. De skolene som var involverte i prosjektet Nordby, Smestad, Fjerdingby og Rud fikk besøk av en bibliotekar som leste for barnegrupper som besto av både barnehagebarn og førsteklassinger. Fjerdingby og Rud fikk også oppleve Eventyr fra Elfenbenskysten og Norge, en fortellerstund av Raymond og Tiril. Etter lesestundene snakket bibliotekarene om likheter og ulikheter i barnas hverdag. Ofte fant barna mange likheter mellom å gå på barnehage, og gå på skole. Det ga også førsteklassingene en mulighet til å dele sine erfaringer med skolen, da de nå er «eksperter» på å gå skole.

Til prosjektet utarbeidet biblioteket en bokkasse med bøker som ble gitt til alle barnehager og alle 1. trinn i kommunen, slik at barna som skulle begynne på skolen kunne finne igjen bøker de har lest og likt. I den sammenhengen inviterte biblioteket til fagsamling for ansatte ved barnehage og lærere for småtrinnet hvor det ble presentert mulig måter å jobbe med høytlesning. Biblioteket presenterte også aktuelle bøker i forskjellige sjangre – som passer til forskjellige lesesituasjoner.
Prosjektet er avsluttet men samarbeidet fortsetter. Biblioteket vil i løpet av vinteren 2019/2020 vær ute med blandet lesestund for alle skolene i kommunen. Biblioteket holder også tre fagsamlinger for skoleåret 2019/2020. I oktober ble førstefagsamling avholdt. Den fokuserte på hva vi kan lese for barna for å øke leseglede, og hvordan barna kan læres opp til å velge bøker som passer dem når de skal lese selv. Bøkene må pirre interessen deres samtidig som den passer lesenivået. Det holder ofte ikke å lese den boka som vennen har valgt og derfor må de øve på utvelgelsen. Samtidig presenterte en av bibliotekarene bøker som passet for førskolebarn og barn som går i 1. – 3. trinn.
Det er planlagt en fagsamling med fokus på lesing og forskjellige måter å lese på for lærere på 4. – 7. trinn i november og en fagsamling for barnehageansatte som leser for de minste barna i 2020 hvor det blant annet vil handle om flerspråklige barn og lesing.

Som en følge av dette arbeidet har biblioteket ved biblioteksjefen vært invitert til å snakke ved personalmøte til to barnehager, noe som har gitt et større fokus på lesing og økt utlån av bokkasser til barnehagene. Biblioteksjefen har også stilt opp på foreldremøte ved en barnehage og er i samtale med flere av skolene om å få til dette på foreldremøte der. Antall bokkasser sendt ut for bruk i barnehager har økt med 50% og antall bokkasser sendt til skoleklasser har økt med 65%, så langt i år.

Dette er den første av tre artikler om satsingen Rælingen gjør om lesing.

Kommentarer til denne saken