Gå til sidens hovedinnhold

Rælingen har ingen Sareptas krukke

Leserinnlegg

Jan Ole Enlid fra Arbeiderpartiet skriver om Fjerdingby sentrum i RB 30 april 2021, og er oppgitt over at Høyre og Frp ikke vil bruke mer penger enn det som det er budsjettert med.

Arbeiderpartiet bruker gjerne penger man ikke har, både til torg, utslippsfri byggeplass og Ravinebygg.

Rælingen kommune har ingen Sareptas krukke med penger, og blir nødt til å sette tæring etter næring. I 2020 ble det et lite overskudd i kommunens regnskap, men dette skyldtes regjeringens ekstra Korona-penger, og skal brukes til formål i 2021.

Kommunens gjeld øker faretruende, og bare en ørliten renteøkning vil gi Rælingen kommune store problemer. Lånte penger skal betales tilbake, og når renter og avdrag øker, vil man måtte kutte i de andre kommunale tjenestene.

Hvis da ikke Arbeiderpartiet sammen med de andre røde og grønne partiene innfører eiendomsskatt.

Til Fjerdingby torg og infrastruktur er det vedtatt et budsjett. Dette ser vi sprekker, og vi stiller spørsmål ved den mangelfulle styringen fra administrativ og politisk ledelse for dette prosjektet. Torget blir altså 5,5 mill kroner dyrere enn budsjettert, og infrastrukturen sprekker med om lag 25 mill kroner.

Her har ledelsen så dårlig oversikt, at et enstemmig kommunestyre har bedt Kontrollutvalget finne ut hva som har gått galt. Denne delen av historien utelater herr Enlid glatt å ta med! Men han blar gladelig opp med penger til et flott torg som kommunen ikke har, og som kommunens innbyggere må være med å betale tilbake.

Høyre mener at vi må bygge torget innenfor de budsjettene vi har vedtatt, akkurat slik en hver bedrift eller familie blir nødt til. Vi tror likevel det blir et fint sentrum til glede for kommunens innbyggere.

Terje Rustad og Bjørn Ole Uglem, kommunestyrerepresentanter og nestledere i Rælingen Høyre

Kommentarer til denne saken