Rælingen Høyre ved Gro Langdalen og Terje Rustad har helt rett i at de aller fleste ungdommer i Rælingen er positive ungdommer med gode holdninger. Men det passer kanskje ikke like godt inn i ett valgår å si det, som å utbrodere at det er ett «Utfordrende ungdomsmiljø i Rælingen»?

Marginal andel

Det er allment kjent at vi har hatt uønskede hendelser i Rælingen spesielt i det siste året, det kan ingen komme bort ifra. Derfor har det også blitt gjennomført felles utvalgsmøter for de utvalgene som har ungdom som sine kjerneområder hvor kommunens SLT koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) og kommunens politikontakt har informert om situasjonen. Og deres tilbakemelding til kommunes politikere er samstemt: Dette er ikke en utfordring som er spesiell for Rælingen, og viktig: Det er her, som i samfunnet ellers, en veldig marginal andel ungdommer som er innblandet i disse uønskede hendelsene.De aller fleste ungdommer i Rælingen er positive ungdommer med gode holdninger.

Infomøte

Spesielt er det også å lese at Rælingen Høyre ved sin leder Per-Jarle Kristiansen i samme utgave av RB kritiserer at politikerne var fraværende på kommunens informasjonsmøte om de hendelser vi har hatt den siste tiden. Spesielt med tanke på at dette ikke var tiltenkt å være ett politisk møte, men ett informasjonsmøte fra kommunen ført i pennen av SLT-koordinatoren og vår politikontakt. Og enda mer spesielt når han selv også påpeker at møtet var samme kveld som kommunestyret hadde sitt møte, er det Høyres tanke at politikerne i Rælingen skal melde forfall til vårt høyeste organ for å «kuppe» administrasjonens informasjonsmøte til innbyggerne?

Høyre skal få for en ting, de har vært flinke til å fremsnakke fritidstilbud, vent litt: Høyre har vært flinke til fremsnakke fotballen. Kunstgress, undervarme, flombelysning, granulater ... der er Høyre «høye og mørke», men de har derimot sittet veldig stille i båten når det kommer til andre tilbud til kommunens innbyggere. De nikket vagt når undertegnede f.eks. løftet frem behovet om mer hallkapasitet i kommunen, men utover det har de vist minimalt med engasjement. Det er bare spørre RHK og Romerike Ravens hva de mener om Høyres fremtoning.

Nedsnakking

De har stilt seg bak Arbeiderpartiets endringer i IFF-planen, ja sågar nærmest forsøkt å ta æren for endringene Arbeiderpartiet la inn i planen, mens de selv i behandlingen mest av alt hadde fokus på fotballen. Ja, Rælingen Høyre- fotballklubbene gjør en fantastisk jobb i å inkludere unge som eldre, men fritidstilbudet må faktisk være så mye mer enn det.

De har nedsnakket Ravinen fra dag 1 – et bygg som huser mange arenaer for ungdommen. Bibliotek, ungdomsklubb, og ikke minst saler og grupperom som kan benyttes til øvelser for musikk, dans og teater for å nevne noe. Ravinen er en møteplass for unge som eldre, og det gledes (kanskje gremmes hos Høyre) at tilbudene her er så godt tatt imot hos innbyggerne.

Tre utekontakter

Så kan Høyre få sparke inn åpne dører, Kommunen har nå tre utekontakter, det er for tidlig å gi noen evaluering av dette når vi nettopp har startet opp. Men vi er optimister for at dette skal kunne avdekke utfordringer ungdommen møter, og avhjelpe både dem og oss i prosessene for å gi dem ett enda bedre tilbud på skolen og fritiden.
SLT koordinatoren i kommunen har for lengst presentert ønske om «åpen hall» og «ungdomsklubb for yngre»- og Arbeiderpartiets Utvalgsleder i Oppvekst Halfdan Karlsen fremmet forslag i siste utvalgsmøte hvor kommunen bes utrede mulighetene for dette, ett forslag som ble omforent i utvalget etter at Høyres representant ytret ønske om dette.

Hans Rune Skarsbø, kommunestyrerepresentant (Ap) nestleder Utvalg for Oppvekst, Rælingen