Høsten 2021 ble det gjennomført en «bruker- og pårørendeundersøkelse» ved sykehjemmene i Rælingen. Svarene ble sammenlignet med tilsvarende undersøkelser fra 14 andre kommuner på samme tidspunkt. Rælingen var dårligst på alle kategorier.

Dårligst på trivsel, dårligst på brukermedvirkning, dårligst på respektfull behandling av brukerne, dårligst på tilgjengelighet og dårligst på informasjon - og hadde selvfølgelig dårligste helhets-vurdering. Kommunedirektørens forslag til å bedre forholdene er ganske spesiell. Han reduserte 2022-budsjettet til helse, omsorg og pleie med 7,8 millioner kroner, og det er mer enn 50 prosent av den totale budsjettreduksjon for alle enheter!

Henger ikke sammen

Dette er vanskelig å forstå når kommunedirektøren skriver i siste budsjettforslag «De største reduksjonene skal tas ut på omsorgssektoren. Det skyldes at dette området har høyest kostnader sammenlignet med andre kommuner». Spørsmålet er da: Hvordan kan kommunen være dårligst på alle svar-kategorier, og samtidig ha høyeste kostnader innen omsorgssektoren?

Denne inkonsekvens betyr i klartekst: Rælingen bruker mest penger på eldreomsorg enn andre kommuner, men har dårligst omsorg av minst 14 andre kommuner! Burde kanskje noen reflektere litt over dette? Kan det ha noe å gjøre med organisering og ledelse, tro? Eller kjøp av dyre vikartjenester?

Kritisk forvaltningsrapport

Resultatet fra undersøkelsen i 2021 kommer ikke som noen stor overraskelse. Det har vært flere undersøkelser og også helsetilsyn ved sykehjem i Rælingen, som har avdekket mangler og avvik.

I 2018 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrapport fra Romerike Revisjon. Undersøkelsen omfattet kun de ansatte, men den delen som skulle ivareta «bruker- og pårørende-opplevelsen av tjenestene» manglet. Rapporten var på 88 sider og ble framlagt våren 2019 for kontrollutvalg, kommunestyre samt helse- og sosialutvalg. Eldrerådet fikk rapporten til informasjon 2 år og 4 måneder senere, etter tilfeldig å ha fått kjennskap til saken og etterlyst rapporten. I rådmannenens høringssvar motsier han ikke at det er mangler ved avvikskulturen, behov for bedre forventningsavklaringer et forbedringspotensial.

Dagsrapport fra sykehjemmene

Det stilles dessverre ingen spørsmål om hvordan de tekniske installasjonene fungerer ved sykehjemmene i disse trange budsjett-tider. En dagsaktuell status ved Løvenstadtunet fra siste søndag: Speilene i heisen er knust og har i lang tid vært provisorisk tildekket av glorete emballasjekartong, men personalet ante ingen ting om reparasjonen. Ved inngangsdøren fungerte ikke hustelefonen, og man måtte bruke mobiltelefon for å få kontakt. Det var umulig å åpne døren fra 2. etasje, og personalet måtte komme ned og la døren stå åpen både for besøkende og uvedkommende. Og det er ikke helt ukjente problemer.

Harald Hallstensen, Eks.kommunepolitiker og pårørende