Rælingen har blitt en stadig mer attraktiv kommune de siste tiårene. Ap har sittet i posisjon lenge, og vi har prioritert langsiktig planlegging, gode bomiljøer og boliger med kvalitet. Det skal vi gjøre i tiden fremover også med utvikling av Løvenstad, i planleggingen av neste trinn i Fjerdingby sentrum og i de andre delene av Rælingen.

Minimumsstørrelse på leiligheter


Et av de viktigste kravene vi har i Rælingen for gode bomiljøer er en minimumsstørrelse på nye leiligheter på 45 m2. Vi har satt kravet for å sikre gode boliger hvor man kan bo gjennom flere livsfaser. Det bidrar til å begrense gjennomtrekk i bomiljøer. Det gjør det mindre sannsynlig med store utleiekonsepter.

Kravet innebærer også noen utfordringer, men vi mener det gir betydelig mer positive enn negative konsekvenser for Rælingen. Derfor stemte vi ned Høyres forslag om å fjerne minimumsstørrelsen på leiligheter, et forslag de fremmet så seint som i år. Det er en tydelig forskjell på vår og Høyres boligpolitikk.

Sosial infrastruktur

Når vi utvikler kommunen skal vi også prioritere tiltak for at boligområder og kommunen skal fungere godt sosialt. Derfor prioriterte vi i Fjerdingby sentrum viktige møteplasser og tilbud som Ravinen og et fint torgområde. Det er i motsetning til Høyre og Frp som jobbet sterkt imot Ravinen i årevis.

Ap mener Ravinen med ungdomsklubb, helsetjenester og kulturtjenester er en avgjørende del av vår sosiale infrastruktur og møtested. Derfor valgte vi også å bygge et skikkelig torg, fremfor alternativet Høyre gikk inn for som ville vært en asfaltplass. Den samme tankegangen, nemlig å skape gode boområder med flere tilbud både til unge og eldre, vil vi legge til grunn i videre utvikling av Rælingen.

Politiske forskjeller

De politiske forskjellene i lokalpolitikken er ikke alltid så enkle å se. Vi er enige om ganske mye. Men vi skiller også lag i en del spørsmål, som når det gjelder kvalitet i utviklingen av boområder.


Tre viktige prioriteringer for vår del i neste periode er:


1. Rælingen skal kjennetegnes av grønne områder, stabile bo- og nærmiljøerog gode fritidstilbud.

2. Vi vil føre en politikk som gir trygt liv i eget hjem. Vi vil ha boliger tilpasset alle livsfaser.

3. Vi vil ha et trygt ungdomsmiljø og gode nærskoler og barnehager i alle kretser som tilrettelegger for trivsel som grunnlag for læring.

Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen (Ap) og Hanne Fjerdingby Olsen (Ap)