Barna får med seg mer enn vi tror. Derfor er det også viktig å ha en åpen og ærlig dialog med dem om hva koronavirus er, og hvem det er farlig for, mener psykolog Renate Horgheim i Lørenskog kommune.

– Det er umulig for barna å ikke få det med seg via nyhetene. Men det er viktig å nyansere nyhetene også, for der fokuseres det mye på det som skremmer oss, sier psykologen.

Ta barnet på alvor

Horgheim jobber til vanlig som psykolog i barneteamet ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i kommunen. Hun mener det er viktig at foreldre tar barna sine på alvor og anerkjenner at ungene kan være redde for viruset, som naturligvis er en stor snakkis blant alle.

– Følelsen av å være redd er viktig fordi den beskytter oss fra det vi opplever som farlig. I dette tilfellet gjelder det et virus vi skal beskytte oss mot. Da kan redselen hjelpe oss til å gjøre det vi kan for å forhindre smitte også. Det er lurt å være litt redd av og til, sier psykologen.

Hun tror mange voksne kvier seg for å ta en prat med barna sine om viruset, fordi de tror ungene blir enda mer redde av å snakke om det.

– Man tenker det er bedre å unngå å si noe, men vi vet at barn trenger litt ryddehjelp fra oss voksne rundt det de får med seg fra mediene. Barn får mange tanker og fantasier rundt det de hører, og hvis det ikke snakkes om, kan de skremme seg selv med disse tankene. Det er enklere for barn å håndtere vanskelige situasjoner dersom de har trygge voksne å snakke med.

Det er likevel viktig for foreldre å sørge for at frykten ikke overtar barnas hverdag, mener Horgheim.

– Det finnes grader av redsel, men hvis redselen blir for stor og får for mye plass i hverdagen, så er det verken godt eller sunt for barnet. Dette kan vi som foreldre gjøre noe med ved å sette oss inn i informasjon om korona, og tilpasse informasjonen til barnet etter alder, sier hun.

Mange barn har også fått med seg at situasjonen rundt viruset er usikkert og at utviklingen er uviss. Ifølge psykologen er det derfor viktig å trygge de små med å fortelle at mange voksne i dag jobber hardt med at færrest mulig skal dø og bli syke av dette.

Oppfør deg normalt

Selv om koronaviruset har ført til endringer i mange hjem det siste døgnet, er Horgheims tips å passe på at barnets hverdag ikke blir snudd på hodet.

– Det viktigste en forelder kan gjøre, er å forholde seg rolig og trygg i møte med barna. Hvis de voksne plutselig oppfører seg annerledes, kan barna fort bli unødig utrygge. Forsøk å funger som normalt, lek med dem som vanlig og snakk ærlig om situasjonen, påpeker hun.

I unntakstilstanden Norge befinner seg i, er det ikke bare unger som kan kjenne på usikkerhet og redsel. Likevel er det viktig å kontrollere egen frykt i nærvær av barna, oppfordrer psykologen.

– De kan få vite at voksne er redde, men ikke si at verden går under eller at nå blir alle smittet. Det er ingen vits å skremme unødig ved å fortelle hva som kan gå galt på grunn av viruset, for det vet vi ikke. Barna må forholde seg til at det er et farlig virus, men forklar da hvem det er mest farlig for. Vi vet eksempelvis at få barn har blitt alvorlig syke av dette, sier hun.

– Har du et barn som alltid har vært litt sårbart eller sensitivt, så kan det hende det blir enda mer engstelig nå.