Gå til sidens hovedinnhold

Psykisk helsekrise

Leserinnlegg

Jeg er bekymret. Vi har en psykisk helsekrise på grunn av alle viktige tiltak for å redusere smitten, og nedbyggingen av psykisk helsevern under denne regjeringen.

Koronapandemien har ført til en dobling i angstsymptomer og en tredobling i depressive symptomer i befolkningen, ifølge UiO.

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest, i tillegg til de som bor i byer, som har hatt mange inngripende tiltak, ifølge FHI.

Den verste statistikken er antall nyhenviste til psykisk helsevern for barn og unge. Fra oktober 2019 til oktober 2020 har det økt med 13,2 %. Den nye rapporten om psykisk helse viser at det har økt enda mer etter høsten 2020.

Mental Helse har levert en rapport om brukere av psykisk helsevern. Sju av ti sier at det har blitt verre. Flere forteller om flere symptomer, mer rus, selvmordstanker og trigging av traumeerfaring.

Under pandemien viser forskningen fra Fosse i 2020 at 54 prosent av pasientene har opplevd å få avbrutt eller utsatt helsehjelp.

Jeg håper at alle disse tallene synker inn. At alle partiene forstår alvoret.

SV etterspurte en psykisk helsekrisepakke fra august 2020. Da var vi alene. Vi fikk flertall for noen smuler for å styrke psykisk helsevern i vinter. Nå trenger vi en helheten psykisk helsekrisepakke.

Regjeringen har fått en rapport om psykisk helse med mange viktige og gode forslag denne uka.

Ett viktig tiltak er lavterskeltilbud i hele landet. Det foreslo SV i budsjettet, men fikk ikke flertall. Nå forventer jeg at regjeringen følger opp og fremmer forslag med penger på bordet.

Denne krisen bør være startskuddet for å endelig bygge opp det psykiske helsevernet.

Nicholas Wilkinson, Helsepolitisk talsperson i SV, Akershus

Kommentarer til denne saken