Fortsatt svakere gjeldsvekst

Av

Veksten i innenlandsk gjeld falt til 5,4 prosent fram til utgangen av desember i 2018. Det var ned fra 5,6 prosent måneden før.

DEL

Kredittindikatoren (K2) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5.724 milliarder kroner ved utgangen av desember Tallet omfatter gjeld hos husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes samlede gjeld var på 5,5 prosent ved utgangen av desember – uendret fra forrige måned. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.450 milliarder.

For de ikke-finansielle foretakene økte gjelden med 5,1 prosent i de tolv månedene fram til utgangen av desember, mens tolvmånedersveksten var på 5,8 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2 er blant annet et viktig verktøy for Norges Bank når styringsrenta settes.

Artikkeltags