Gå til sidens hovedinnhold

Prioriterer 2,7 milliarder for å ferdigstille dobbeltspor her: – Skal korte ned reisetiden

NTP prioriterer midler til Intercity-prosjektet mellom Venjar og Langset forbi Eidsvoll. Det vil være med på å bedre kapasiteten på strekningen, ifølge regjeringen.

Nasjonal transportplan ble lagt frem klokken 12 fredag. Her er det særlig fire prosjekt som vil prioriteres på Romerike:

  • 2,7 milliarder til dobbeltspor på strekningen Venjar-Langset.
  • 795 millioner kroner til ny Glommakrysning på Fetsund.
  • 946 millioner kroner på plattform- og stasjonstiltak på strekningen Ski-Stabekk og Spikkestad-Lillestrøm. Her planlegges det blant annet forlengelser av plattformer på stasjonene på strekningen for å få tilbudsforbedringer.
  • 10 milliarder kroner vil gå til å øke kapasiteten på strekningene Jessheim-Stabekk, Drammen-Eidsvoll og Oslo S-Lillehammer i rushtiden.

Romerikes Blad har tidligere omtalt Glommakrysningen, samt bevilgningene til togstrekningene Jessheim-Stabekk, Drammen-Eidsvoll og Oslo S-Lillehammer. Det er imidlertid fra tidligere ukjent at regjeringen ville prioritere midler til dobbeltspor på strekningen Venjar-Langset.

Fryktet forsinkelser

I forrige uke ble det klart at nettopp denne strekningen kan stå i fare for å bli forsinket, og kan bli 600 millioner kroner dyrere. For regjeringen har det imidlertid vært viktig å prioritere denne strekningen slik at den kan bli fullført til åpningen i 2023.

– Dobbeltspor mellom Venjar – Eidsvoll – Langset skal ferdigstilles tidlig i planperioden og bidrar ytterligere til nedkorting av reisetid, bedre punktlighet og økt kapasitet, står det å lese om prosjektet i den nye transportplan.

Togtrafikken blir også prioritert i form av at regjeringen ønsker å bevilge 946 millioner kroner på plattform- og stasjonstiltak på strekningene Ski-Stabekk og Spikkestad-Lillestrøm. Her er det blant annet tenkt forlengelser av plattformene på stasjonene langs strekningen for å forbedre tilbudet.

Prioriterer Glommakrysning

Det er også viktig for regjeringen å prioritere ny Glommakrysning, som har vært et tema i mange år. Her prioriteres det 795 millioner i første periode, og 572 millioner i andre periode. Målsettingen med prosjektet er å bidra til bedre fremkommelighet for kollektiv- og næringstrafikk langs Rv. 22, ifølge regjeringen.

– Det skal tilrettelegges for god tettstedsutvikling og grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange skal styrkes. Prosjektet vil gi økt trafikksikkerhet, færre ulykker, reduserte miljøulemper, herunderstøy, og redusert reisetid i rushtider, skriver regjeringen i den nye planen.

Kommentarer til denne saken