Symbolske klimatiltak prioriteres høyere enn kommunens barn og unge når det politiske flertallet skal fordele pengene.

Kommunestyret i Rælingen skal behandle et forslag om å sette av 4 mill. kroner til et «klimafond».

Å sette av halvparten av dette for å sikre våre barn og unge det populære og viktige tiltaket sommerskole, foreslås avvist.

Dette «fondet» har mer karakter av en uspesifisert driftsbevilgning hvor klimaplan, klimabudsjett og klimatiltak særbehandles og prioriteres økonomisk foran andre viktige - og viktigere - områder for en kommunen. En prioritering med avsetning av midler før tiltak i det hele tatt er klare er få tjenesteområder forunt – heldigvis.

FrP finner det uakseptabelt at ett politisk satsingsområde, lokal bekjempelse av globale klimaendringer, ikke skal måtte vurderes og prioriteres som alle andre tiltak kommunen skal sette av penger til. Dette føyer seg inn i rekken av symbolske klimavedtak som å bevilge 6 millioner kommunale skattebetalerfinansierte kroner ekstra til vår nye skole ved Marikollen for å få en «fossilfri byggeplass» med batteridrevne anleggsmaskiner.

Dette mens den dieseldrevne tungtrafikken knyttet til prosjektet dundret forbi på både Øvre og Nedre Rælingsvei. Det fremstår som om alle kost-/nyttevurderinger legges bort når bevilgninger får forstavelsen klima foran tiltaket.

Politikk er å prioritere - prioritering er å sette ting opp mot hverandre.

Fire millioner betyr ingenting for verdens klima, men sommerskole til halvparten betyr mye for Rælingens barn og unge. Frp i Rælingen prioriterer disse.

Kari Magnussen Blomsø, Gruppeleder, Rælingen