Det er aktuelt stoff i tradisjonell kombinasjon med lokale saker og jul som har fått plass i årets lokale julehefte, som er det 38. i rekken.

Mange bidragsytere

– Ingen nevnt, ingen glemt. Men her tror vi at det er noe for alle. I år har vi hatt med oss 10–11 bidragsytere i tillegg til klubbens egne medlemmer, sa redaktør Tom Roger Hæhre da «Jul i Nes» 2021 ble lansert onsdag.

Stig Saxegaard har tegnet det lokale juleheftets forside. Hele 14 saker har fått plass i årets utgave, sammen med annonser fra lokalt næringsliv, noveller, tegninger og dikt. Kanskje er det nytt for de fleste at Nes har et lokalarkiv der man kan finne kvitteringsbevis for bestilling av «langkork», muligens altervin, av prost Finckenhagen i 1790?

Opplag på 2.400

I tillegg byr heftet på faste spalter som to siders lokal kryssord, nyhets- og sportsår, Ola Svartmyren, julekortene som aldri ble sendt og nesbuer som hilser hjem.

«Jul i Nes» har et opplag på 2.400 eksemplarer. Nå skal håndballgruppa i Raumnes & Årnes IL og Jerpestad og Brårud skolekorps ut på dugnad med salg. Juleheftet blir lagt ut i butikker 6. desember.