– Foreløpig fungerer Post i Butikk som normalt og rapportene så langt er at det er god trafikk i butikkene hvor det er Post i Butikk, forteller pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge til Romerikes Blad.

Samtidig forteller han at man står i en situasjon hvor ting kan endre seg raskt.

– Men foreløpig går dette greit, sier han.

Ingen signatur

Han kan ikke si noe om det vil bli gjort noe med liggetida på post og pakker, som i dag er 14 dager. Ei heller om hvordan alle restriksjonene påvirker postgangen.

– Fram til nå har driften gått som normalt i Posten og Bring. Vi har innført flere ekstraordinære renholds- og hygienetiltak. Dette innebærer blant annet at når vi bringer varer hjem er det ingen fysisk kontakt og vi krever heller ikke noen signaturer ved hjemlevering, forteller Pettersen.

Utfordrende flyfrakt

Samtidig forteller han at helgens hendelser har gjort at det nå er usikkerhet rundt muligheten for å få sendt post ut av landet på grunn av alle flyinnstillingene.

– Vi jobber med dette og vil kunne si mer litt senere i dag. Men post går som normalt med bil til Sverige, Danmark og Tyskland, sier Kenneth Tjønndal Pettersen.

På sine hjemmesider sier Posten Norge at så lenge en leveransehindring varer som følge av koronatiltakene, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.

– Gjør det vi kan

«Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme. Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter, framsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.

Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.»