Stort arbeidspress, mye overtid og uforutsigbare arbeidsdager har skapt frustrasjon hos ansatte i posten etter omleggelsen, skriver Fri Fagbevegelse.

Informasjonssjef i Posten, Kenneth Pettersen, sier de i forkant av omleggingen la planer ved alle enheter for nye driftsopplegg og ny bemanning. Endringen i bemanningsbehovet nå skyldes det nye handlemønsteret til norske postkunder, som blant annet økt netthandel og pakkepost.

– Kombinasjonen av disse tingene resulterte i at en del enheter dessverre ikke har hatt riktig bemanning, sier Pettersen.

– Resultatet ble at en del ansatte har opplevd at arbeidsbelastningen har blitt for stor. Vi beklager at mange av våre medarbeidere i en periode har opplevd for stort arbeidspress og -omfang.

Han sier de i samarbeid med tillitsvalgte jobber med å komme fram til gode arbeidsplaner, riktig bemanning og rekruttering av nye ansatte.

(©NTB)