Fylkesmannen har tidligere fremmet innsigelse mot at den internasjonale barne- og ungdomsskolen etableres på Neskollen. Begrunnelsen er at planene er vesentlig i strid med nasjonale og regionale mål for areal og transport og at skolen vil bli svært bilbasert. Årnes pekes på som en bedre lokalisering.

Rådmann Jon Sverre Bråthen har innstilt på at kommunen skal mekle med Fylkesmannen. Han viser til at arealet ligger nært E16 og at det er gode bussforbindelser.

Etablering av den internasjonale skole kan også avlaste Neskollen skole, som har kapasitetsproblemer, selv om det er uvisst hvor mange elever som vil søke seg over fra offentlig skole.

I tirsdagens møte i utvalg for oppvekst, helse og velferd ble det med seks mot fem stemmer vedtatt å ta Fylkesmannens innsigelse til følge og si nei til detaljreguleringsplanen for den internasjonale skolen. Flertallet besto av Ap, Sp og SV. Frp, Høyre, KrF og Venstre stemte for rådmannens innstilling om å gå til mekling.

I utvalg for teknikk, næring og kultur ble utfallet det samme.

Saken sluttbehandles av formannskapet tirsdag.