Det er en god tone mellom alle partiene i Rælingen, skriver ordfører Ståle Grøtte (Ap).

Kommunestyret behandlet som vanlig budsjettet i desember-møtet og la med det retning for videre utvikling av Rælingen.

Vi vil i 2022 og 2023 realisere mange av de store prosjektene som har vært planlagt over lang tid. Ravinen, vårt familie- og kultursenter med helse- og kulturtjenester, åpner i september 2022. Nye Fjerdingby skole er planlagt med innflytting av elever og ansatte i januar 2023. Begge prosjektene er store løft som ruster Rælingen for fremtiden og som legger grunnlag for gode tjenester til innbyggerne.

Støre-regjeringens prioritering av ekstra midler til kommunene ga handlingsrom til å følge opp viktige saker som blant annet heltidssatsingen, der vi setter av midler til et eget prosjekt, og sommerjobber for ungdommer. Samtidig bidrar midlene til å trygge den økonomiske situasjonen i en tid med store investeringer. Økte midler til kommunene var en stor satsing i tilleggsbudsjettet fra regjeringen og det er etter mitt syn en riktig prioritering for å styrke vår felles velferd.

Til tross for at pandemihåndtering naturligvis tar både ressurser og oppmerksomhet, har vi god framdrift også i andre viktige saker. I den kommende tiden skal vi håndtere kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner for idrett, frivillighet og friluftsliv og klima, miljø og sirkulærøkonomi. Det er med andre ord spennende saker også rundt neste sving, og hvor vi inviterer til samspill med og innspill fra lokale miljøer.

Kommunestyret og de politiske utvalgene i Rælingen kjennetegnes av samarbeid og en god tone mellom partiene. I mange saker er vi enige, i en del er vi uenige. Men uansett er tonen og respekten for hverandre i rælingspolitikken god. Det er en stor styrke for oss, og jeg håper det gjør at mange vil engasjere seg også videre fremover.

Partiene vil det kommende året jobbe med å lage sine partiprogram til lokalvalgkampen og sette sammen lister til kommunevalget. Jeg oppfordrer alle til å støtte opp om lokalpolitikken. Lokalpolitikken blir best dersom mange deltar og stiller opp, gjerne som kandidater. Med ønske til alle om et godt og nytt politisk år!