Jeg har vært medlem i Ap i vel 50 år. Diplomet henger på veggen her.

I løpet av denne tiden har jeg opplevd og erfart det underligste av vingling og usikkerhet, men ingen ting i nærheten av det forsøket på politisk harakiri som nå utøves av ledelsen i Akershus Arbeiderparti. Det er rett og slett ikke til å tro at man nå plutselig vil beholde den komplett ubegripelige konstruksjonen som Viken er.

Politikk handler om tillit og troverdighet. Manøveren vekk fra klare løfter om i hovedsak å gå tilbake til den tidligere organiseringen i fylker i vårt område er uten enhver fornuftig begrunnelse.

Ikke at dette er en sak av stor betydning for folk flest. Men politisk tillit er fundert på noen grunnleggende forutsetninger. En slik forutsetning er at man gjør sitt ytterste for å oppfylle løftene til velgerne. Her gjør man det motsatte.

Styrets helomvending er uforståelig, og savner enhver fornuftig begrunnelse. Dette har utløst et stort og velbegrunnet sinne langt inn i rekken av aktive partifeller. Folk som vil melde seg ut i protest står i kø.

Etter det jeg forstår er det fortsatt mulig å unngå den helt store katastrofen. Den muligheten må man nå bruke – før det er for sent.