Gå til sidens hovedinnhold

Storfint besøk på Lillestrøm

Artikkelen er over 4 år gammel

Selveste stortingspresident Olemic Thommesen åpnet årets Lillestorting.

Lillestortinget

Tirsdag formiddag var det duket for det årlige politiske rollespillet, Lillestortinget, på Lillestrøm videregående skole. Gjennom tre dager med debatter, ulike møter og annet politisk arbeid, får elevene prøve seg som politikere i en miniversjon av Stortinget. Skolen fikk storfint besøk av stortingspresidenten Olaf Michael «Olemic» Thommesen, som foretok den høytidelige åpningen av rollespillet.

 

Vil engasjere ungdom

Under talen drar Thommesen inn dagsaktuelle Trump og Brexit som eksempler på at ingen valg er likegyldige. Videre forteller han at han håper på høyere valgdeltakelse blant de unge under høstens stortingsvalg. Han oppfordrer de unge «stortingsrepresentantene» i salen til å engasjere seg i norsk politikk, som vil påvirke framtiden deres. Thommesen er overbevist om at elevene har tre spennende og lærerike dager foran seg:

– Hadde det ikke vært for det store Stortinget, skulle jeg gjerne vært her alle tre dagene som tilskuer, sa han.

Praktisk demokratilærdom

Thommesen synes at Lillestortinget er en bra mulighet for å formidle kunnskap på, siden man får prøvd ut forskjellige roller og kjent litt på hvordan det er å være en stortingsrepresentant, og hvilke hensyn man må ta.

– En ting er å lese om det teoretiske, men det er først når du får praktisere det at du setter deg inn i hvordan politikere arbeider, sier Thommesen.

Lillestrøm vgs. er én av fire skoler i landet som har et politisk rollespill som Lillestortinget. I år er det fjerde året skolen arrangerer det, og det er alle elevene som har fagene samfunnsfag og politikk og menneskerettigheter som får delta. Lillestortinget skal gjenspeile den ekte regjeringen, og føre deres politikk.

Olemic mener tiltaket om å styrke ungdommens politiske bevissthet gjennom et rollespill er helt nødvendig.

– Vi lever i et velferdssamfunn der ting går på skinner, og de aller fleste mennesker får det de trenger i det daglige. Dette gjør at det politiske arrangementet går ned, og man føler ikke spesielt sterke behov rundt det. Derfor er det viktig at vi ikke tar det demokratiske som en selvfølge, men at vi opprettholder et samfunn med et ønske om en deltakelse for alle. Ikke bare i politisk sammenheng, men også at man deltar aktivt i hverdagen sin.

– Det er viktig at ungdom ikke marginaliseres og holdes utenfor beslutning. Selv om man ikke har stemmerett, så er man meningsberettiget og man har lov til å mene noe og delta i offentlig debatt. Og har man stemmerett, så er det veldig viktig at man stemmer. Gjør man ikke det så har man satt seg selv på utsiden av samfunnsutviklingen.

Statsminister

I år er det Marcus André Holst-Pedersen på 19 år som får lede rollespillet som statsminister. Sammen med tolv andre statsråder, skal Holst-Pedersen debattere og argumentere for at proposisjonene de har laget skal komme igjennom hos representantene i salen.

Til vanlig er han aktiv i Unge Venstre, både på fylkesnivå og lokalnivå. Å føre politikk som er ulik sin egen kan være både utfordring og en fordel, mener han.

– Det er enklere å argumentere for saker du ikke har personlig tilknytning til. Ofte kan man bli såret hvis man blir eid i en sak man har en følelsesladd tilknytning til.

Holst-Pedersen legger til at det er morsomt å sette seg inn i en rolle man vanligvis ikke har:

– Det handler om å danne seg et annet syn på verden. Det er veldig lærerikt.

Lærerikt

Innvandrings- og integreringsminister Hans Jordhøy synes at Lillestortinget er en morsom og lærerik opplevelse, noe han tror de andre elevene også synes. Hans er styremedlem i Nedre Romerike Unge Høyre, og tror det blir spennende å spille Frp-politiker de tre neste dagene.

– Kanskje jeg kan være litt mer radikal. I tillegg så står jeg for noen ideer som jeg er enig i på ekte, så å komme opp på talerstolen og spille rollen blir kanskje lettere for meg, sier Hans.

Ylva mener at Hans har argumentene sine inne, noe som gir et godt grunnlag.

– Vi andre lærer motargumenter, så vi vet hva vi skal svare, sier Ylva som på fritiden er engasjert i miljøpolitikken.

Må holde interessen oppe

Thommesen forteller at det er mange aktive ungdomsorganisasjoner og – representanter i den norske politikken.

– Det er viktig å følge med på hvor stor andel som deltar i valg, og det er viktig at man jobber for å holde interessen oppe. Det er viktig for dagens ungdom å forstå at deres stemme teller. Man kan ikke klage over dårlige veier, eller for gamle skolebøker hvis man velger bort stemmeretten sin. Når man putter stemmeseddelen sin oppi stemmeurna, så har man bidratt til hvordan landet skal styres.

Hvis man ikke stemmer så kan man egentlig bare klappe igjen, for da har man satt seg på siden av beslutningsdeltakelsen man kunne hatt.

Ylva understreker at det er viktig å huske på at det hele er et rollespill. Det som blir sagt, er ikke nødvendigvis det som menes.

Resten av gjengen samtykker, og Holst-Pedersen sier at elevene i salen har tatt på seg borgerlige briller som de kanskje ikke ellers sitter med.

– Folk setter seg inn i en rolle som ikke er deres. Man må kanskje presentere meninger som er stikk motsatt av det man mener selv, forteller han.

Spent møte med talerstolen

For elevene handler Lillestortinget mye om å skape politikk, særlig for dem som sitter i regjeringen.

– Vi har satt oss ned og laget våre egne proposisjoner, altså vår egen politikk, sier Holst-Pedersen.

I tillegg så handler det om å utvikle seg selv, og komme seg ut av komfortsonen sin. Dette understreker Hans, som er spent på å gå opp på talerstolen foran salen:

– Det blir nok en utfordring å overbevise de andre, og snakke foran en så stor folkemengde, det er jeg ikke vant med på vanlige skoledager.

Rauand Ismail har fått rollen som finansminister og partileder for Fremskrittspartiet under det som blir hans første Lillestorting. Han sier han er spent på hvordan det skal foregå.

– Det meste av jobben blir gjort av representantene, så jeg er spent på å se arbeidet deres.

Elevene forteller at de gleder seg til å se om de har den kunnskapen de trenger for å få representantene med på de proposisjonene regjeringen har laget.

– Det blir spennende å se om proposisjonene har parlamentarisk grunnlag hos Venstre og KrF, sier Rauand.

Også vanlig skole

Selv om store deler av skolen er innblandet i Lillestortinget, er det også mange som har vanlige skoledager denne uken. En av disse er Sofie Bjerknes Larsen (17), som går på musikk, dans og drama linja. Hun synes det er dumt at hun selv ikke får delta, samtidig som hun ser at det er et bra opplegg.

– Jeg synes det virker veldig bra! Broren min har vært med, og han sa at det setter ting litt i perspektiv, og at man får vite litt mer om hvordan det funker i praksis.

Mange mener at et lignende opplegg bør arrangeres på andre skoler også. Larsen mener selv at elver ved Lillestrøm vgs er såpass motiverte og engasjerte at man kan gjennomføre slike arrangementer, men at elever ved andre skoler kan være mindre interessert, og at det dermed ikke vil slå like godt igjennom.

Tok en lederrolle

Elever ved skolen kan selv velge hvor stort ansvar de vil ha under arrangementet. Anders Bjerke (17), er fagkomitéleder for justiskomiteen og representant for Frp, og er en av dem som har påtatt seg en av lederrollene. Det han gleder seg mest til å lære mer om, er hvordan Stortinget og regjeringen arbeider sammen og hvordan alt fungerer i praksis- og ikke bare teoretisk.

 

Som politisk aktiv i SU, synes han et av de mest utfordrerne sidene ved Lillestorting er å måtte stå for noe man selv ikke mener.

– Frp fører en politikk som jeg vanligvis ikke er enig i, så det kan bli utfordrerne å forsvare deres standpunkter.

Bjerke sier det han er mest uenig i er tiggeforbud.

– Man lærer utvilsomt mye når man er nødt til å sette seg inn i andres standpunkter. Når man kan se ting fra to sider fører det ikke bare til mer forståelse innad i samfunnet, men også til et sterkere demokrati.

Kommentarer til denne saken