– I all hovedsak er tallene slik vi hadde ventet på forhånd. Regjeringen legger fram et budsjett som har nøytral innvirkning på økonomien, hvor de holder en budsjettimpuls på null og et uttak fra pensjonsfondet på 2,7 prosent. Det er marginalt høyere enn i år, men så er tallene for i år revidert ned med en tidel også, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til NTB.

DNBs økonomer fastslår at statsbudsjettet ikke vil påvirke norsk økonomi på en slik måte at Norges Bank kan komme til å endre rentebanen.

– Det var rimelig å vente at de ville ha et relativt nøytralt budsjett, og når det gjelder anslaget for bruken av oljepenger, var det litt lavere enn vi hadde anslått på forhånd, men det er ingen stor forskjell, sier Aamdal.

Markant bedring i veksten

Totalt legges det opp til en foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd) på 231,2 milliarder kroner. Samtidig er samlet verdiskapning i Fastlands-Norge satt til 2,7 prosent.

– Regjeringen er vel blant dem som er mest optimistiske når det gjelder veksten neste år på 2,7 prosent. Veksten for inneværende år ble vel justert ned fra 2,5 til 2,3 prosent, så det er en markant bedring i veksten, sier Aamdal.

– Med de anslagene vi har for økonomien, så kunne i utgangspunktet budsjettet godt vært litt tilstrammende, legger DNB-økonomen til.

Bedring i arbeidslivet

Regjeringen venter dessuten en vekst i sysselsettingen på 1,3 prosent neste år, mens ledigheten beregnes å ligge på 3,7 prosent av arbeidsstyrken, marginalt ned fra i år.

– Arbeidsledigheten fortsetter nedover, og det ser ikke ut til at bedringen neste år blir så stor som i år, til tross for at veksten blir relativt høy. Regjeringen skriver også at de anslår at sysselsettingen stiger markert og at det vil komme flere ut i arbeid. Det betyr at ledigheten ikke faller så mye, og at det likevel er en solid bedring i arbeidslivet, sier Aamdal.

(©NTB)