Jeg er mer skeptisk til at ordførere som Bergheim og Thorkildsen utgjør noen vesentlig plusseffekt for Ap

Av