Signerte avtale – slik skal de nå nullvekstmålet i personbiler

Artikkelen er over 2 år gammel

Skal sikre utbygging ved kollektivknutepunktene.

DEL

Fredag undertegnet statsråd Jan Tore Sanner, byrådsleder Raymond Johansen og fylkesordfører Anette Solli den første byutviklingsavtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Målet er å nå nullvekstmålet i personbiltransport.

– Befolkningen i Oslo og Akershus vokser, og vi må sikre fortsatt høy fart i boligbyggingen så flere kan ta del i boligdrømmen. Samtidig skal klimagassutslippene ned. Da må boliger og næringsområder bygges nær kollektivknutepunktene. Gjennom byutviklingsavtalen med Oslo og Akershus sikrer vi at dette samordnes på en bedre og mer effektiv måte, sier Sanner i en pressemelding.

Samarbeidet skal blant annet sørge for at all trafikkvekst skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange.

– For å få det til må planleggingen effektiviseres og samordnes. Byutviklingsavtalen vil gi en bedre og raskere utvikling av viktige knutepunkter i byområdene, sier han.

Samtidig forplikter staten seg til å bidra i arbeidet med å utvikle attraktive regionale byer i hovedstadsområdet.

– Attraktive og bærekraftige byer er nødvendig for å møte befolkningsveksten vi opplever i Akershus. God byutvikling og arealbruk, utbygging av boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt og utvikling av sammenhengende nett for gående og syklende krever samordnet innsats, sier fylkesordfører Anette Solli.

Artikkeltags