I 2019 ble ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelser lovpålagt. Det er bra! Det gjør at vi politikere får bedre kontakt med innbyggerne, og gir beslutningstakere innsikt i hva som er viktig for folk. Det er helt uvurderlig for å sikre at vi tar de riktige beslutningene.

Jeg er opptatt av medvirkning i alle former, og blant alle innbyggere. Samtidig er ungdom i en særstilling. Det er de av to grunner: De er framtida, og det er de som skal leve lengst med beslutningene vi tar. Dessuten har ikke de under 18 mulighet til å stille til valg selv. Derfor påligger det oss et særlig ansvar å legge ekstra godt til rette for god medvirkning for dem.

Ungdomsrådet må få delta

Det er strenge regler for hvem som får ta ordet i fylkesting og kommunestyrer. Det bør det være, for å sikre at det er dem som er valgt av folket som utgjør debatten. Likevel mener jeg det er riktig å sørge for at en representant for ungdomsrådet får mulighet til å delta i debattene. Det vil være et viktig bidrag til en bredere debatt, og det vil være sunt for oss folkevalgte å få ungdommenes perspektiver presentert når beslutninger tas.

Nylig hadde tidligere ungdomsrådsrepresentant Kristin Snortheim et godt innlegg i flere aviser som beskriver hvordan det opplevdes å være representant i ungdomsråd. Det er en beskrivelse jeg mener alle fylkes- og kommunepolitikere bør legge godt merke til. Da jeg var ny i politikken ble jeg slått av hvor vanskelig det var å forstå de politiske sakene, og hvor mye fagspråk og «politikerspråk» dominerte. I tillegg er det ofte mange saker og lange sakspapirer. Når det var så vanskelig for meg, som var 35 år gammel og hadde en master i samfunnsfag, tenker jeg at det rett og slett er for vanskelig.

Må gjøres forståelig

Det er sikkert mye som kunne vært gjort for at dette skal bli bedre. Ideelt sett bør alle saker skrives på en sånn måte at alle kan forstå dem. En mulighet kunne være at man for eksempel lagde en enkel og kortfattet oppsummering av alle saker som skulle til behandling, sånn at det er lett for både innbyggere, medvirkningsråd og politikere å skjønne hva en sak handler om. Så kommer vi nok ikke unna at sakene også må ta for seg en del detaljer, og at de må være skrevet på en sånn måte at alt juridisk og økonomisk er presist nok, men det vil uansett være lettere å forstå dersom man går inn i det med en klar forståelse av hva saken er for noe.

Medvirkning

Uansett hvilke løsninger vi velger, har vi politikerne et ansvar for å sikre at medvirkningen blir reell. Medvirkningsrådene gjør en stor og viktig jobb for innbyggerne, og de fortjener at det legges godt til rette for den jobben de skal gjøre. Det er viktig for å sikre fortsatt god rekruttering til medvirkningsrådene, og ikke minst for å sørge for at politikerne tar best mulig beslutninger på vegne av innbyggerne vi er valgt for.

Kristin Antun, Fylkestingsrepresentant og kommunestyrerepresentant for MDG, Viken og Nannestad