Gå til sidens hovedinnhold

Politikere må ta mer hensyn til folks hverdag

Leserinnlegg

Våre folkevalgte vil at Norge skal gå frem som et godt eksempel når det gjelder klima og miljø. For å nå målene, vil det være aktuelt med nullutslippssoner i byer som Oslo og Bergen. Samtidig vil prisen på drivstoff øke for å tvinge flere til å la bilen stå hjemme eller tvinge motorister over på el-biler.

Dessverre kan mange ikke ta seg råd til å kjøpe nye el-biler, særlig når prisen øker på grunn av merverdiavgiften som skal innføres. Da kan en Audi e-tron, som ikke er villig til å begynne med, koste 70 til 80 tusen mer. Det er mye penger å gi til statskassen for å få lov å kjøpe en bil.

Hva gjør man da? Jo, man kan gå eller sykle dit man skal. Men hva med de som av ulike årsaker ikke kan gå eller sykle? Vel, da må de benytte seg av kollektivtilbudet. Om dette skal erstatte bilkjøringen, bør det være et ganske godt alternativ, men er det slik?

Fra Jessheim til Oslo S går det kun et lokaltog to ganger i timen som stopper på alle stasjoner. Man kan ellers ta bussen til Gardermoen og bruke 30 min for å ta toget derfra. Andre bussen som går til Gardermoen er det de færreste som vet om, og den korresponderer ikke med togene. Så til syvende og sist bruker du minst like lang tid til å komme deg dit du skal. Expressbussen som gikk rett fra Nannestad til Oslo har blitt kuttet ut.

Situasjonen i Gjerdrum er ikke bedre. Med stengt hovedvei, må man ta en lang omvei for å komme seg fra Lillestrøm til Gjerdrum. Der man tidligere kunne ta buss via Skedsmokorset, må man nå på lange kollektivreiser med buss og tog, via Kløfta eller Furuset. Med andre ord, kan en reise på ca. 7 km nå ta en time. Dette rammer særlig familier med tettpakkede hverdager.

Vi i Liberalistene Viken fikk, for noen uker siden, en henvendelse fra en Gjerdrum-innbygger som ikke fikk hentet sine barn i hagen når de sluttet på jobb kl. 16. Dette kan være svært stressende og vanskelig for de som må leve med det daglig. Frustrasjonen er derfor stor når kommunepolitikere ser ut til å være fornøyde med dagens løsning.

Det er mange slike eksempler. I en hektisk hverdag, er det ikke gøy å høre at toget er forsinket på grunn av signalfeil, eller at du må benytte deg av alternativ transport selv om det ikke går noe annet i din retning. Det er heller ikke gøy å ta en buss som kjører melkerute eller vente lenge på transportbytte.

De som tar kollektivt i dag gjør det oftest fordi de ikke kan gå eller sykle dit de skal, og hver dag kaster de bort dyrebar tid på tungvinte løsninger. Den tiden kan heller brukes på samvær med barn, familie, venner, trening eller hva enn en måtte ha glede av på fritiden.

Mange politikere sin løsning er ikke å gjøre kollektivtransport mer attraktivt, men å straffe motorister enda hardere.

Vi er ikke politikere med store lønninger. Vi tar også kollektivt og vi vet hvordan det er å leve med tungvinte løsninge og vil forbedre hverdagen til den enkelte. Derfor mener vi at:

  • Ingen skal tvinges til noe en selv ikke vil.
  • Det offentlige ikke skal ha monopoler på varer og tjenester.
  • Om man vil at folk skal handle miljøvennlig, bør man bruke gulrot, ikke pisk.
  • Man tar hensyn til hvordan politiske avgjørelser påvirker enkeltpersoners liv og handlingsfrihet.

    Magnus Langseter og Natalya Engelsrud Fritzen, Liberalistene Viken

Kommentarer til denne saken