Den endrede praksisen gjelder både stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, skriver VG.

Til forskjell fra andre arbeidstakere kan rikspolitikere beholde sin folkeregistrerte adresse på hjemstedet selv om de jobber og oppholder seg mesteparten av året i pendlerboligen Oslo. Men dersom de ikke har kostnader til en egen bolig, må de altså skatte av fordelen.

Den nye praksisen innebærer at man ikke bare kan betale leie eller andel av fellesutgiftene til foreldrene for å slippe skatt. Man må ha en egen boenhet.

– Det er normalt to krav for å få skattefri pendlerbolig: At man hjemme bor i en selvstendig boenhet og at man er i en merkostnadssituasjon, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skattedirektoratet til VG.

Stortinget har bedt advokatfirmaet Grette om å gjennomføre en skatterevisjon av stortingspolitikernes særordninger. Grette har hatt et møte med Skattedirektoratet for å gå gjennom regelverket, ifølge VG.

Aftenposten avslørte i høst at daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad hadde fått gratis, skattefri pendlerbolig fra Stortinget fordi han var folkeregistrert hjemme hos foreldrene. Han inngikk etter hvert en avtale med foreldrene om å dekke noen utgifter for å slippe skatt.