Politiets bønn: – Vi er helt avhengige av at dere hjelper oss. Nå er jeg bekymret

Færre bekymringsmeldinger og anmeldelser av overgrep og vold mot barn bekymrer politiet.