– Familien ser ofte endringene, men sier ikke ifra

Politiet vil ikke å si noe om hvor mange bekymringsmeldinger de har mottatt om radikalisering og ekstremisme i 2019, men bekrefter at det har vært en økning av høyreekstreme holdninger.