(Nettavisen): I åtte måneder har Anne-Elisabeth Hagen vært forsvunnet, uten at det har vært noen livstegn fra henne. Politiet har i over syv måneder jobbet ut ifra en hovedteori om at hun ble kidnappet, og der motivet var økonomisk vinning.

Onsdag fikk saken, sett utenfra, en dramatisk vending, da politiet lanserte at hovedteorien deres nå er at det er en drapssak. De tror bortføringssporene har vært fingert for å dekke over et drap.

 

Skal ha konkrete mistenkte

Nettavisen er kjent med at politiet har konkrete navn på blokken over mulige mistenkte personer i saken. Enkelte av navnene skal være kjente kriminelle, får Nettavisen opplyst. Ingen skal ha en formell status som mistenkt eller siktet i saken.

Politiet holder kortene tett til brystet.

– Det er ingen tradisjon for politiet å kommentere spørsmål om mistenkte og siktede i en pågående etterforskning. Det er helt i tråd med budskapet vi har hatt de siste månedene. Vi kommer tilbake til det spørsmålet når vi mener det er riktig, er alt politiinspektør Tommy Brøske vil si.

 

Dette svaret har vært standard siden rundt månedsskiftet februar-mars i år. Inntil da var svaret konsekvent «nei» når han fikk spørsmål om det var mistenkte eller siktede i saken.

Politiet jobber også ut ifra såkalte moduskandidater. Dette kan være personer som er mistenkt grunnet tidligere bevist oppførsel i lignende straffesaker tidligere.

Ifølge Aftenposten skal moduskandidater ha vært tema så tidlig som 6. november i fjor, seks dager etter at Anne-Elisabeth ble meldt forsvunnet.

– I store og omfattende saker brukes moduskandidater som ett av flere etterforskningsskritt. Dette er en omfattende og alvorlig straffesak, så vi har gjort det her også. Men jeg ønsker ikke å kommentere hvordan vi utarbeider slike oversikter, og konkret hvordan vi bruker dem i etterforskningen, sier Brøske.

 

– Nærmeste familie sentral i etterforskningen

– Kan politiet allerede nå ha gjerningspersonen, eller gjerningspersonene, i materialet dere besitter?

– Det er dette som er fokus i innsamlingsfasen, å gjøre den tilstrekkelig bred, og ha gjort den så god som mulig, slik at vi kan ha sikret oss det som er løsningen i saken, og som kan bidra til oppklaring. Jeg kan ikke utelukke at vi har en mulig gjerningsperson i det innsamlede materialet, sier Brøske.

– I hvilken grad er noen av Anne-Elisabeths nærmeste gjenstand for etterforskning, med tanke på politiets nye hovedteori?

– Å gå inn å kommentere konkrete etterforskningsskritt kan jeg ikke gjøre.

– Er personer i den nærmeste familien fortsatt relevant for politiet i den videre etterforskningen?

– Vi står overfor en dame som er forsvunnet fra sin bolig. I den sammenheng er nærmeste familie svært sentrale for å gi politiet best mulig informasjon om vedkommende.

Onsdag avviste familiens bistandsadvokat Svein Holden at noen i familien følte seg mistenkt av politiet i saken. Han ønsker fredag ikke å gi noen kommentarer til media.

Brøske vil ikke si noe om familiemedlemmer har vært inne til avhør etter siste endring, men Nettavisen er kjent med at dette ikke har vært aktuelt ennå.

– Vi er nærmere et helhetsbilde nå enn vi har vært tidligere. Det er fortsatt oppgaver som gjenstår som kan bidra til en eventuell oppklaring. Vi har fortsatt ambisjon om at vi skal kunne klare å oppklare denne saken, sier politilederen.

 

– Har sikret spor

– Hva skulle være motivet for å drepe Anne-Elisabeth?

Mulige motiv kan jeg ikke kommentere offentlig, men at dette er et viktig tema for politiet i ukene og dagene som kommer, er det ingen tvil om.

Er økonomi fortsatt mulig motiv?

Saken etterforskes bredt, og vi ser selvsagt på ulike motiv.

Brøske vil ikke kommentere om noen er mistenkt for å ha forklart seg falskt i saken. Han bekrefter at politiet har spor å gå etter, i et forsøk på å oppklare saken, og som styrker teorien om drap.

Vi har sikret spor, men å gå i detalj på hva dette er, og hvilke betydning de har for etterforskningen, kan jeg ikke gå ut med.

Bistandsadvokaten er uenig

Holden sa onsdag at han var uenig i politiets nye hovedteori om at det dreier seg om en fingert bortføring for å skjule et drap.

Den formuleringen er jeg ikke enig i, men her må jeg ta forbehold om at politiet har et større overblikk over saken enn jeg har. Men dette er ikke i overensstemmelsen jeg har.

Bistandsadvokaten utelukker ikke at det kan dreie seg om en kidnapping som senere har gått galt, og har endt med drap.

Derfor endret de hovedhypotesen

Det var 31. oktober 2018 at Anne-Elisabeth forsvant fra sitt hjem i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo.

Så sent som i midten av juni var politiets uttales hovedhypotese at Anne-Elisabeth var blit bortført. Men for kort tid siden endret politiet sin hovedteori, og etterforsker saken nå som et drap. Brøske bekreftet til Nettavisen torsdag at det var i løpet av juni de endret sin teori.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

  • Tiden som er gått.
  • Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.
  • Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.
  • En svært begrenset vilje til kommunikasjon.
  • Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.
  • Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).
  • En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).
  • En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

Tror politiet har arbeidet bredt

– Det er ikke sikkert at hypotesen er like endret innad i etterforskningen som det fremstår via media. Politiet velger hva de til enhver tid vil gå ut med, og nå har de valgt å fortelle at de ser på dette som et drap. Min antakelse er at de har hatt hypotesen om drap med seg lenge, og at de har arbeidet bredt helt fra saken ble kjent for politiet, sier Hanne Kristin Rohde til Nettavisen.

Hun har tidligere vært øverste leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Hun er nå fast innslag i TV 2-programmet «Åsted Norge».

– Politiet har hele tiden måttet ha med seg at Anne-Elisabeth kan være i live. Da veies alle ordene omhyggelig, slik at det ikke nødvendigvis er riktig å fortelle om de har mistenkte eller siktede i saken. Det er viktig å balansere hennes liv og velferd opp mot allmennhetens behov for detaljert informasjon. Men jeg har absolutt inntrykk av at politiet gjør en solid jobb i en sak som fremstår svært krevende og annerledes.

Ektemann varslet politiet

Det var ektemannen, milliardæren Tom Hagen, som meldte fra om det som kunne være en kidnapping. Men etterforskningen har så langt ikke bidratt til oppklaring av saken.

 

Politiets hovedteori har tidligere vært at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført og at de angivelige kidnappernes motiv skal ha vært økonomisk vinning. Det er tidligere gjort kjent at det har vært fremsatt krav på ni millioner euro, tilsvarende cirka 86 millioner kroner med daværende kurs.

Da Tom Hagen kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen, fant han blant annet en lapp med trusler om at kidnapperne ville ta Anne-Elisabeth av dage dersom han varslet politiet eller media.

Han trosset advarslene, og meldte fra til politiet ca klokken 14.00 samme dag.

De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen Monero. Det har ikke vært noen kontakt mellom Hagen-familien og de antatte kidnapperne den siste tiden.

Politiet har tidligere uttalt til Nettavisen at de hadde flere ulike hypoteser i saken, deriblant at det kunne dreie seg om et drap. Men frivillig forsvinning og at saken kan ha dreid seg om en ulykke er også teorier de har jobbet ut ifra.

Papir kan være avgjørende bevis

Ektemann Hagen fant et brev i huset da han kom hjem fra jobb klokken 13.30 den 31. oktober. I brevet skal det ha vært fremsatt trusler om at hans kone kunne bli tatt av dage dersom han kontaktet politiet om saken. Klokken 14.00 varslet han likevel politiet.

 

Papiret som truslene skal ha blitt skrevet på er analysert av politiet. Det skal være skrevet på gebrokkent norsk.

– Vi mener å ha gode holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert, og hvor det er solgt. Vi utelukker ikke at det er solgt i Norge. Men det gjenstår fortsatt etterforskning rundt dette, og av hensyn til den ønsker vi ikke å kommentere detter ytterligere, sa Brøske til Nettavisen onsdag.

Eksperter NRK tidligere har snakket med, sier at arket kan inneholde viktig informasjon. Kripos, som har vært koblet på etterforskningen siden forsvinningen i oktober i fjor, har egne laboratorier hvor ark kan undersøkes.

Brevet skal være maskinskrevet og være på flere A4-sider, ifølge VG.