Etter det NTB forstår, skal det være snakk om et digitalt angrep. Men det er for tidlig å si noe om omfang eller hvem som kan stå bak.

Aktiviteten ble fulgt gjennom natten og morgentimene torsdag, opplyser Politidirektoratet. Det er foreløpig ikke registrert at hendelsen har ført til informasjon på avveie.

– Politidirektoratet håndterer nå hendelsen, sier stabssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politidirektoratet har koblet inn relevante fagmiljøer i både Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I tillegg er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) informert.

– Vi er orientert om saken, men må komme tilbake til flere detaljer, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST.

PST skriver i sin nasjonale trusselvurdering at utenlandsk etterretning kan ventes å utsette norske myndigheter for spionasje i 2020. Russisk, kinesisk og iransk etterretning framheves som den største trusselen.

PST trekker samtidig fram målrettede datanettverksoperasjoner som trussel.

Gjennom slike operasjoner kan stater få tilgang til betydelige mengder informasjon om politiske diskusjoner og planlagte beslutninger, påpekes det. I tillegg kan tilgang til enkeltpersoners eposter, datafiler, nettaktivitet og profiler på sosiale medier gjøre disse personene sårbare for press og påvirkning.

(©NTB)