Mandag morgen opplyste politiet at en gravemaskinfører fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde oppdaget en person i sørenden av skredområdet i Gjerdrum.

Allerede da var det mye som tydet på at det var savnede Rasa Lasinskiene (49) som ble funnet, men personen måtte identifiseres av ID-gruppen i Kripos.

Torsdag ettermiddag bekrefter Øst politidistrikt at det er Lasinskiene som ble funnet. Hennes pårørende er varslet.

Lasinskiene har vært savnet helt siden hun gikk en tur med hunden sin da skredet gikk natt til 30. desember i fjor.

– Jeg er lettet nå, selv om det var en tung beskjed å få tidlig på morgenen. Vi har hele tiden håpet på at politiet skulle finne henne, og nå får vi en grav å gå til. Det var det vi håpet på, sa sønnen Mantas Gulbinas til RB etter at funnet ble gjort.

Saken fortsetter under bildet.

– Krevende arbeid

Politioverbetjent Anders Mansaas har ledet søkearbeidet i skredområdet. Han forteller om et krevende arbeid.

– Nå var vi i en fase der vi la planer for det videre søket etter den siste savnede. I planarbeidet har vi gått systematisk til verks, der etterforskningsinformasjon har dannet grunnlag for identifisering av aktuelle søkeområder, sier Mansaas i en pressemelding fra politiet.

Han forteller blant annet at arbeidet har vært utfordrende fordi den savnede befant seg utenførs da skredet gikk og ikke kunne forbindes med noen av bygningene.

– Informasjon fra etterforskningsarbeidet tilsa at det var størst sannsynlighet for at den savnede befant seg i nærheten av Fv. 120 da raset fant sted. Med dette som utgangspunkt har vi blant annet arbeidet med å identifisere plasseringen til gjenstander og bygninger før og etter raset, for på den måten kunne se på mulige bevegelser i leirmassene. Selv om dette identifiserte noen aktuelle områder å søke, hadde vi ved funntidspunktet ikke tilstrekkelig med informasjon til å starte et aktiv søk. Funnstedet viste seg å være i et av områdene vi vurderte som aktuelt, forteller Mansaas.

Takker mannskapene

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier hun er glad for at de etterlatte slipper å leve i uvisshet om hva som skjedde med sine kjære.

– Våre tanker går i dag til Rasa Lasinskienes etterlatte, og til alle andre som ble rammet av skredet, sier politimesteren i pressemeldingen.

– Jeg ønsker også å rette en takk til mannskapene fra politiet og andre etater som gjennom de siste månedene har arbeidet målrettet for å finne alle de savnede. Det har vært krevende arbeid, og heller ikke uten risiko. Jeg er derfor glad for at vi nå kan sette sluttstrek for denne delen av oppdraget, legger hun til.

Det betyr altså at alle de ti personene som var savnet etter skredet, nå er funnet og identifisert.