RB-salongen: Marianne har snart sin siste arbeidsdag som ordfører