– Vi får nå bare takke ja og ta imot invitasjonen, det er klart. Deretter får vi se hva det innebærer. Jeg er åpen for det SAS ønsker å snakke om – og så får vi ta det derfra, sier leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening til NTB.

SAS tok mandag initiativ til å gjenoppta forhandlingene med pilotforeningene for å forsøke å få en slutt på den pågående streiken, som nå er én uke gammel. Skogvang sier han ikke har hørt noe om når et eventuelt møte med flyselskapet vil finne sted.

– Jeg regner med at jeg får beskjed ganske snart, sier han.

Leder i SAS-flygeres forening, Roger Klokset, er også positiv til å gjenoppta forhandlingene.

– Vi stiller selvsagt. Vi har hele tiden oppfordret SAS til å komme oss i møte og gjenoppta forhandlingene. Pilotforeningene har hele tiden ønsket å finne en løsning. Derfor håper vi nå at SAS kommer med realistiske forslag slik at vi får avsluttet streiken, sier Klokset i en uttalelse.

Krever innrømmelser fra begge parter

SAS selv mener at partene i fellesskap må finne en løsning på flystreiken.

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder. Det er nødvendig at partene i fellesskap får slutt på situasjonen, skriver SAS i en pressemelding.

SAS erkjenner at fortsatt mekling vil kreve innrømmelser fra begge parter, og at selskapet er villig til å ta sitt ansvar i den prosessen.

– I løpet av de siste dagene har SAS varslet meklerne om at selskapet ønsker å gjenoppta forhandlingene med mål om å finne en løsning på den pågående streiken, skriver flyselskapet i pressemeldingen.

Skaper trøbbel for helsetilbudet i Nord-Norge

Dersom forhandlingene mellom partene skal gjenopptas, vil dette skje i Stockholm.

Flystreiken startet mandag 4. juli. Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark har blitt tatt ut i streik, noe som har ført til at titusenvis av passasjerer har blitt berørt.

Her hjemme har streiken også skapt trøbbel for helsetilbudet i Nord-Norge, ifølge statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland, som ser alvorlig på situasjonen. De mener det ikke er realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord.

Statens helsetilsyn ble mandag orientert om situasjonen i et hastemøte med helsetjenestene i nord.

Det ble mandag samtidig kjent at operasjoner ved Nordlandssykehuset utsettes som følge av SAS-streiken.

Regjeringen kan gripe inn

Dersom streiken medfører at liv og helse står i fare, kan regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd og dermed stanse streiken – riktignok kun i Norge. Mandagens hasteinnkalte møte kan signalisere at tvungen lønnsnemnd er i horisonten, mener Fafo-forsker Kristine Nergaard.

– Møtet er et varsel til partene om at det kan blinke rødt, sier Nergaard til NTB.

Verken pilotene eller SAS har imidlertid særlig stor interesse av at den norske delen av streiken avsluttes med tvungen lønnsnemnd, mener Nergaard.

– Det er en risiko for dem. De som ønsker å endre på en tariffavtale, vil være minst interessert i tvungen lønnsnemnd fordi Rikslønnsnemnda ofte er konservativ, sier Nergaard.