– Vi krever at de pensjonister og uføretrygdede som trenger det skal få utbetalingsmeldingen på papir. Mange av de som har signert oppropet sier de gjør det på vegne av foreldre eller venner som ikke kan bruke data. Pensjonistforbundet er ikke imot framskritt, men vi vil ha et samfunn som ivaretar alle, sier forbundsleder Jan Davidsen.

– Våre krav er at det skal være valgfritt om du vil ha utbetalingsmeldingen på papir eller på nett. Og at utbetalingsmeldinger fra NAV som hovedregel skal skje digitalt, men at de som ønsker meldingen på papir skal kunne få det hver måned.

– Statssekretær Christl Kvams uttalelser til Dagsrevyen om at eldre skal måtte be om hjelp fra familie eller naboer for å få oversikt over egen økonomi er nedverdigende, sier Jan Davidsen.

Forsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef anslår at 400 000 personer i Norge ikke har nettilgang og at 820 000 nordmenn er hjelpeløse på nett.

Fakta:

  • Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 225 000 medlemmer.
  • Hovedsaker er forhandlingsrett for pensjon og trygghet i alderdommen.
  • Jan Davidsen er forbundsleder.