Bompenger!

Vi samlet oss rundt en sak, bompenger. Dette var tema under valgkampen i 2019 hvor folk var lei av avgifter de ble påført. Avgiftene fortsetter å øke og her skal vi prøve å stoppe disse.

Strømprisene vil økes, vannavgiftene vil økes, bompenger vil mulig økes, flere prosjekter i landet vårt går langt over budsjett som vi har sett flere eksempler av i vår hovedstad. Det er ikke rett fordeling og vi må omdisponerte midlene slik at fordelingen blir mer rettferdig.

Ved forrige landsmøte satte vi standard ved vårt fullverdige program, som vi skal jobbe for videre. Dette programmet gir pensjonistene mer, AAP blir mer rettferdig og vi ser at munnhelse er like viktig som resten av kroppen, derfor ønsker vi dette innunder fastlegeordningen. Munnhelse blir ofte litt glemt og med dårlig munnhelse kan man bli veldig syk. Dette gjør vi noe med.

Vi må ta tilbake vår frihet, vi må få landet vårt på bena igjen.

Politikere skal ikke styre vår frihet, den skal vi styre selv!

De rødgrønne vil ta fra oss vår frihet til å selv velge. De vil styre oss ved å bestemme hvordan vi skal bevege oss, hva vi skal spise og at vi kun skal arbeide 6 timer om dagen. De ønsker å gi bort vårt oljefond, et fond som våre besteforeldre har bygget opp, dette skal ikke FNB glemme. For de rødgrønne virker det som de eldre er en belastning i vårt land, de ønsker de bare vekk. Det er stikk motsatt av hva vi ønsker. Vi vil takke alle som har bygget opp vårt land med så gode velferdsordninger vi har og rikdom. Dette har ikke kommet gratis, det har kommet ved hardt arbeid. Vi i FNB vil ta vare på de eldre og berike deres liv ytterligere, ikke gjemme de bort.

Vi skal bygge opp vårt land og vårt partiprogram er det et stort skrik etter. Noen må ta ansvar å rydde opp, gi folk friheten til å velge selv.

Vi må ta vare på pensjonistene våre og ikke kaste ut 40 milliarder i bistand til land hvor det heller ikke settes krav og mål til hva pengene skal brukes til.

En verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv og det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger.

Det vi må gjøre er å legge ansvar, respekt, verdighet og rettferdighet til grunn når det gjelder saker som angår eldre mennesker, både friske og syke. I dag føles det som om de er en byrde som helst skal sitte hjemme hos seg selv, da det er billigst og få litt hjelp et par ganger i uken. Ikke greit.

Alt fjernes for tiden.

Enkelte kommuner fjerner parkeringsplasser rundt eldresentre slik at brukerne får færre besøk av familie og venner. Vi må alle stille krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved alle eldresentre, reis dere opp å skrik ut der du bor.

En stor bekymring jeg har er kommuner som reduserer standarden på maten eldre tilbys til et minimum for å spare penger. De eldre, eller bedre skrevet alle skal ha sin rett til selv å bestemme om de skal være vegetarianere eller ikke. Ingen skal tvinges til å spise vegetarmat. Slik mat skal kun serveres til de som selv har uttrykt ønske om det.

La oss ta vår frihet tilbake.

Cecilie Lyngby, Partileder, Oslo