De av oss som husker Vidar Sandbeck sin sang «Pengegaloppen» kan nynne på den når vi følger diskusjonen om Viken fylkeskommune spesielt, og fylkeskommunestrukturen generelt. «Kroner en, kroner to, kroner tre, kroner fire, kroner fem, kroner seks, kroner syv, kroner åtte, kroner ni» illustrerer godt at pengene renner ut i alle retninger. Viljen til å bruke penger er det ingenting i veien med. Spørsmålet er om man bruker de rett, eller ikke. Svaret er egentlig åpenbart. Det som er enda verre er at regningen kommer til deg, naboen din, og alle vi som kan kategoriseres som «vanlige folk».

Et dårlig eventyr

Alt ved Viken-prosessen er kritikkverdig. Helt fra man slo sammen de tre fylkene Akershus, Østfold og Buskerud til Viken har det vært en katastrofe «ment to be». Viken er et dårlig, og fryktelig dyrt eventyr med en dårlig storyline, null troverdighet, og liten appell. Hele Viken eventyret er også et grelt eksempel på offentlig sløseri med skattebetalernes penger, men viljen til å erkjenne det sitter dessverre langt inne hos mange politikere. I stedet for å erkjenne det, brukes nå tid og argumenter på å forsvare opprettholdelsen av mastodonten utfra perspektivet at man skal unngå å bruke opp mot 440 millioner kroner på å oppløse Viken, og opprette tre nygamle fylkeskommuner.

La oss ikke glemme at man brukte mer enn 330 millioner kroner på å opprette Viken, og det kan godt være at beløpet var høyere enn det. Hver eneste dag går det ut millioner av kroner til å drive Viken, og bekoste mye unødvendig byråkrati som få har et forhold til.

Så har en rekke partier gått til valg på å oppløse Viken. Det synes jeg var bra, men jeg trodde ikke noe på at de ville stå inne for det når det kom til «the bitter end». Nå kan vi registrere at Arbeiderpartiet, med sentrale politikere fra blant annet Akershus, som hele tiden har hevdet de skal legge ned Viken har snudd, og vil opprettholde Viken. Da de sa de ville legge det ned skulle de tilbake til de tre gamle. Da er vi ved et sentralt poeng. Ap har alltid vært for å ha et fylkeskommunalt byråkratisk, dyrt og unødvendig nivå – det er de fortsatt. Årsaken? Vel, det er jo sikkert fint å ha høyt gasjerte verv som ingen innbyggere har noe forhold til på annen måte enn at de rammes av en rekke vedtak som setter lokaldemokratiet til side, reduserer kommunenes handlingsrom, og hvor prioriteringene ikke kommer folk til gode. Valgløftet fra Arbeiderpartiet var null verdt, og Pengegaloppen fortsetter uavhengig av om barnet heter Viken eller deles inn i tre nygamle fylkeskommuner.

Hva er løsningen?

Løsningen er ikke å avgrense diskusjonen til om man skal legge ned eller opprettholde Viken. Løsningen er å legge ned alle fylkeskommuner i sin helhet, og overføre oppgavene til stat og kommune. Det har alltid vært den beste løsningen, men det er et fåtall politikere, og politiske partier som har stått ved det budskapet bestandig. Det er et faktum at «Ja de penga, ja de penga er til bekymring for fattig og for rik». Da må vi evne å kritisk reflektere over hvordan vi bruker og forvalter skattebetalernes penger. I et slikt perspektiv er det ingenting som forsvarer praktisk, forvaltningsmessig, økonomisk eller politisk å opprettholde det fylkeskommunale nivået. Legg ned alle fylkeskommuner!