Ekstraflyene er et tilbud til mannskap som skal av eller på vakt, og til teknisk personell som må rykke ut på vedlikehold eller reparasjon.

Dette gjelder ansatte i regionale helseforetak, Babcocks ambulanseflytjeneste og Norsk Luftambulanses legehelikoptre.

– Vi unngår også at kritisk personell benytter kollektivtransport mer enn nødvendig. Det bidrar til å minske risikoen for å få smitte inn i den samfunnsviktige tjenesten, sier prosjektdirektør Jan Thormodsæter i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

(©NTB)