Pasient- og brukerombudet om korona-situasjonen: – Vi burde ha fått mye tydeligere råd på et langt tidligere tidspunkt

Anne-Lise Kristensen har lenge etterlyst tydeligere nasjonale retningslinjer for korona-håndtering. – Myndighetene burde vært mye mer føre var, sier pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus.