Det ligger mye råskap i dette. Når de som bor der blir gamle og syke vil de oppleve mye ensomhet. Deres egen mulighet til å oppsøke slektninger og venner har avtatt, og de som skulle komme på besøk gir det opp pga manglende gjesteparkeringsplass.

Det er hjerterått og samfunnsødeleggende å dømme beboerne og deres nærmeste til en slik fremtid. Hvordan kan det gå til at voksne politikere gir etter for presset fra en gjeng med ensrettede ideologiske teoretikere? Har vi for få modne og rakryggede politikere?

Leif Jacobsen, Kløfta