Øystein blir kommunens første offentlige parkeringsvakt – Jeg har langt ifra en upopulær jobb

I alle år har bilister langtidsparkert i sentrum av Jessheim uten å bli bøtelagt. I november er det slutt.