– Folk må forstå at de ikke kan parkere slik!

Trafikkleder Michal Kvitek rister på hodet og slår ut armene: